Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rota popis dežurstva
autorotating samorotirajući
autorotation samoobrtanje
protagonist glavna ličnost
protagonist glumac
protagonist pobornik
protagonist protagonista
rotary koji se okreće
rotary koji se vrti
rotary obrtan
rotate obrtati
rotate okretati
rotate okretati se
rotate rotirati
rotate smenjivati
rotate smjenjivati
rotate vrteti se
rotate vrtjeti se
rotate zakrenuti
rotation obrt
rotation okret
rotation okretanje
rotation periodično
rotation ponavljanje
rotation redjanje
rotation ređanje
rotation smenjivanje
rotation smjenjivanje

Naš jezik Engleski jezik
dobrota benevolence
dobrota bounty
dobrota favour
dobrota good
dobrota goodness
dobrota humanity
dobrota kindliness
dobrota kindness
korota mourning
krotak pacific
krotak tame
mikrotalasna pećnica microwave oven
porota jury
potpuno suprota polar
protagonista protagonist
sirotan orphan
suprotan adverse
suprotan backward
suprotan contari
suprotan diametrical
suprotan oposite
suprotan opponent
suprotan reverse
suprotan stav converse
suprotan vjetr adverse
suprotan vjetru adverse


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| roba | rosa | rata | iota | jota | nota | rot | rote | ruta | roda | rojta |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba