Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tour ekskurzija
tour obilazak
tour proputovati
tour put
tour putovanje
tour putovati
tour red
contour kontura
contour obris
contouring lathe kopirni strug
detour obilazak
detour obilaženje
detour skretanje
package tour grupno putovanje
tourism turizam
tourist izletnik
tourist putnik
tourist turista
tourist trade turizam
touristic-recreation center turističko rekreacio
tourmaline turmalin
tournament turnir
tournament viteška borba
tourney turnir
tourney utakmica
tourniquet podveza
tourniquet čvrst zavoj


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tor | dour | four | hour | lour | our | pour | sour | tout | your |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba