Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
auto complete automatsko dopunjava
auto correct automatsko ispravlja
auto fill automatsko ispunjava
auto filter automatsko izdvajanj
auto format automatsko oblikovan
auto plant automatsko postrojen
auto poll automatski pozivni u
auto repair shop auto-servis
auto service garage shop autoservis
auto-fill automatsko ubacivanj
auto-man automatski-manuelni
auto-relay translacioni relej
autoalarm automatski alarmni u
autobalance automatski balans
autobalance ravnoteža
autobiographic autobiografski
autobiography autobiografija
autobody karoserija
autocalling automatsko pozivanje
autocar automobil
autocoalescence samosljepljivanje
autocode autokod
autocode autokod jezik
autocode automatski kodirati
autocollimator autokolimator
autocomplete automatsko dopunjava
autoconduction samoprovodljivost
autoconvective autokonvekcioni
AutoCorrect automomatsko ispravk
autocorrect automatsko ispravlja
autocorrelation autokorelacija
autocorrelator autokorelator
autocracy autokratija
autocrat samodržac
autocratic apsolutistički
autocratic autokratski
autocratic samovlasnički
autocratic silnički
autodyne autodin
autoelectric autoelektrični
autoexcitation samopobuda
autoexcitation samopobuđivanje
autofill automatsko ispunjava
autofilter automatsko izdvajanj
AutoFit automatsko podeš.šir
autofit automatsko podešavan
autofocus samofokus
autofollowing automatsko praćenje
AutoFormat automatsko formatir.
autoformat automatsko formatira
autoformat automatsko oblikovan
autogeneration auto-generacija
autogenous autogeno zavarivanje
autogenous autogenski
autogiro autožir
autogiro žiroplan
autograph autogram
autograph originalni rukopis
autograph svojeručni pot.
autograph svojeručni potpis
autographic registracioni
autoignition samopaljenje
autoinduction samoindukcija
autoinductive autotransformatorski
autoinductive samoindukcioni
autoionization autojonizacija
autoionization samojonizacija
autolink automatsko povezivan
automat automat
automata automati
automate automatizovati
automated automatizovan
automated automatski
automatic automat
automatic automatski
automatic pištolj
automatic lathe automatni strug
automatic rifle mašinka
automatic word selection automatski odabir ri
automatical automatski
automatically automatski
automaticity automatičnost
automatics automatika
automatics teorija automata
automation automatizacija
automation ekspres restor.
automation ekspres restoran
automatism automatizam
automatism mehanika u automatu
automatization automatizacija
automatize automatizovati
automaton automat
automobile auto
automobile automobil
automobile club auto-moto klub
automobile electrician autoelektričar
automobile parts automobilski dijelov
automobile plant tvornica automobila
automobile shop autokuća
automonitor automatski monitor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: uto
- prevod za riječ: uto

Naš jezik Engleski jezik
uto thereat
aoutostabilizacija autostabilizer
auto automobile
auto car
auto motor
auto pilot gyro pilot
auto text unos AutoTextEntry
auto-generacija autogeneration
auto-moto klub automobile club
auto-servis auto repair shop
auto-škola driving school
autobiografija autobiography
autobiografski autobiographic
autobus bus
autobus omnibus
autobuska stanica bus station
autodin autodyne
autoelektričar automobile electrician
autoelektrični autoelectric
autogeno zavarivanje autogenous
autogenski autogenous
autogram autograph
autojonizacija autoionization
autokod autocode
autokod jezik autocode
autokolimator autocollimator
autokonvekcioni autoconvective
autokorelacija autocorrelation
autokorelator autocorrelator
autokratija autocracy
autokratski autocratic
autokuća automobile shop
autom. prekidač cut-out
automat automat
automat automatic
automat automaton
automat slot machine
automat slot-machine
automat submachine gun
automat vending machine
automat za potpisiva sign automaton
automat za prod vending machine
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatni strug automatic lathe
automatska popravka self-repair
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
automatska puška repeater
automatska regulacij self-adjustment
automatska zaštita self-shielding
automatski automated
automatski automatic
automatski automatical
automatski automatically
automatski oral
automatski self-acting
automatski self-adjusting
automatski self-operated
automatski self-running
automatski unattended
automatski unwatched
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
automatski ispravlja self-learning
automatski kodirati autocode
automatski monitor automonitor
automatski odabir ri automatic word selection
automatski pilot autopilot
automatski poziv self-call
automatski pozivni u auto poll
automatski prekidač cut out
automatski prikaziva automonitor
automatski signal robot
automatski starter self-starter
automatski upravljan unmanned
automatski-manuelni auto-man
automatski-prefiks self-
automatsko centriran self-centering
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispravlja auto correct
automatsko ispravlja autocorrect
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
automatsko navođenje self-homing
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: uto
- prevod za riječ: uto


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| to | auto | uho | utor | sto | to | uto | puto | uvo | eto | u to | unto | usto |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba