Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
nazadak decline
nazadan backward
nazadan reactionary
neriješeni zadaci set-asides
oranžada orange juice
oranžada orangeade
ozada back
ploča sa zadacima taskbar
radni zadatak problem task
sa više zadataka multitasking
unazadan back
unazadan backward
višezadaćni rad multitasking
zadaća task
zadah odour
zadah sniff
zadak u kukaca abdomen
zadan set
zadatak assignment
zadatak example
zadatak function
zadatak lesson
zadatak message
zadatak mission
zadatak task
zadatak koji čeka waiting task
zadatak u radu active task
zadati inflict
zadati propose
zadati propound
zadati pokoru penance
zadaviti strangle


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mada | sada | ozada | kada | nada | ada | zadah | zadan | tada |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba