Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
zrak beam
zrak ray
zrak shaft
bacati u zrak blow up
beta-zrak beta-ray
brzina zraka airspeed
gonjen zrakom air-powered
izbacivač zraka air-extractor
koji ne lomi zrake aclastic
miješanje sa zrakom aerify
odušak za zrak breather
pritisak zraka blast-pressure
protok zraka airflow
razrijeđen zrak air-pocket
regulacija zraka air control
regulator zraka air control
rendgenski zrak x-ray
rentgenski zrak x rays
rezervoar zraka air-drum
rupa za zrak air duct
rupa za zrak airduct
snabdjeti zrakom aerate
snop zraka beam
snop zrakova beam
svjetlosni zrak beam
tjeran zrakom air-powered
ultrarendgenski zrak ultra x-ray
vita-zrak vita-ray
y-zrak y-ray
zemlja-zrak air-ground
zrakom hlađen air-cooled
zrakomjer aerometre
zrakovod blast-pipe


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| krak | znak | rak | mrak | irak | brak |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba