Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
zuj zip
buržuj bourgeois
buržujski bourgeois
izujedati bite
koji okružuje ambient
koji rastužuje sorrowful
nadražujuće provocative
nadražujuće stimulant
nadražujući acrid
ožujak march
signal zujalice buzzerphone
stabilizujući antihunt
zujalica buzzer
zujalica signal buzzer
zujalica ticker
zujalica trembler
zujanje buzz
zujanje hum
zujanje singing
zujanje whir
zujanje whirr
zujanje metaka zip
zujanje u uhu tingle
zujati buzz
zujati sing
zujati whirr
zujati zip
zujati zoom
zujenje murmur


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| zub | fuj |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba