Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
demande molba
demande na traženje
demande na zahtijev
demande narudžbina
demande pitanje
demande potražnja
demande potreba
demande potrošnja
demande prijava
demande prosci
demande prosidba
demande prošnja
demande traženje
demande tužba
demande zahtijev
demander moliti
demander moliti za oproštenje
demander pitati
demander pozvati (nekoga)
demander prositi
demander tražiti
demander, v upitati
demander zahtijevati
demander, v zaprositi
demander željeti nekoga vidjeti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| amande | demander | demaner |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba