Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
accělěration ubrzanje
accělěration ubrzavanje
aggloměration gomila
aggloměration gomilanje
aggloměration nagomilavanje
aggloměration skupljanje
altěrable imijeljiv
altěrable kvarljiv
altěrable promijenljiv
altěrant, e izazivač žeđi
altěrant, e koji mijenja
altěrant, e kojiu zrokuje žeđ
altěration falsifikovanje
altěration hlađenje (prijateljstva)
altěration izmijena
altěration kvarenje
altěration mijenjanje (na loše)
altěration modifikacija
altěration preobraženje
altěration promijena
avěrage prosječna vrijednost
avěrage sitna stoka
battre la gěněrale, -e zvuk za uzbunu
belligěrant, a zaraćen
betterave (šećerna) repa
betterave repica
betterave rouge, f cvekla
betteraverie šećerna
betteraverie šećerni kombinat
bilatěral, a obostran
caměral, e budžetski
caměral, e računovodstveni
cěramique keramički
cěramique keramički proizvod
cěramique keramika
cholěra, m kolera
ciněraire pepeljast
ciněraire urna
ciněraire urna sa pepelom
ciněration spaljivanje
collatěral, e daleki rođak
collatěral, a pobočan
collatěral, e sa strane
collatěral, e sporedan
collatěral, e usputni
commisěration saučešće
commisěration sažaljenje
compěrage kumstvo
compěrage potajni dogovor
compěrage sanjanje
confěděration konfederacija
confěděration savez
conquěrant, e osvajački
conquěrant, e pobjednički
conquěrant, e pobjedničko držanje
conquěrant, e trijumfalan
considěrabement mnogo
considěrabement znatno
considěrable pozamašan
considěrable ugledan
considěrable važan
considěrable znatan
considěration nepromišljeno
considěration obzir
considěration peocjena
considěration poštovanje
considěration razlog
considěration razmatranje
considěration razmotriti
considěration s obzirom na
considěration uzeti u obzir
coopěrateur, trice kooperant
coopěrateur, trice saradnik
coopěrateur, trice sradnički
coopěratif, ive pogodniji za saradnju
coopěratif, ive saradnički
coopěratif, ive zadruga
coopěratif, ive zadružni
děcělěration gubitak brzine
děcělěration kočenje
děcělěration sporo kretanje
děcělěration usporavanje
děpoussiěrage čišćenje od prašine
děpoussiěrage uklanjanje prašine
děracine, e iseljenik
děracine, e iskorijenjen
děracine, e istrgnut iz zavičaja
děraciner, v iskoreniti
děraciner iskorijeniti
děraciner istrijebiti
děraciner iščupati sa korijenom
děraciner, v počupati
děraison, m bezumlje
děraisonnablement ludo
děraisonnablement nerazumno
děrangement bol
děrangement bolovi
děrangement ima proliv
děrangement ludilo
děrangement neispravnost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: era
- prevod za riječ: era

Naš jezik Francuski jezik
era ěpoque
era ěre
"nevjeran incedule
afera affaire, f
afera scanale, m
angažovana literatura engagě, e
atmosfera atmosphěre
atmosfera oko planeta irradiation
Azurna obala, Francuska rivijera azur
bandera poteau, m
barijera barrage
barijera obstacle, m
berač rěcoltant, a
besprimjeran sans exemple
biti kao na žeravici charbon
biti kao na žeravici gril
biti lakovijeran bon, ne
cerada bâche
cerada banne
cerada cirě, e
ćeramida tuile
cilindar propelera voute, f
čuperak ěpi
čuperak touffe, f
degeneracija děgěněrescence, f
deran galopin, -e
deran gamin, -e
deranje braillement
derati se gueuler
đeram bascule
dobronameran bien intentionně, a
dobronamjeran foi
dobronamjeran (zlonamjeran) etre bien (mal) intentionně, -e
doteran peigně, a
doteran poli, a
doterano coquettement, adv
doteranost coquetterie, f
doterati modifier, vb
doterati parachever, vb
doterati polir, vb
doterati retaper, vb
dotjerati approprier
dotjerati děgrossir
dotjerati děrouiller
dotjerati farder
dotjerati former
dotjerati se děrouiller
dotjerati se na brzinu brin
drugi primjerak double
džeram bascule, m
fabrika šećera sucrerie, f
federacija fěděration
federalac fěděrě, -e
garsonjera garçonnier, ere
generacija gěněration
general gěněral, -e
general armije gěněral d arměe, -e
general-major gěněral de division, -e
general-maršal gěněral, -e
generalka gěněral, -e
generalno gěněralement
generator gěněrateur, -trice
heraldika scence, f
hijerarhija hiěrarchie, f
ići na operaciju billard
imati temperaturu fievre
imperativ impěratif, -ive
invulněrable nepovrediv, a
isterati ôter, vb
istjeran expulsě, -e
istjerati bouter
iterativan itěratif, -ive
iverak ěclat
iverak (riba) barbu, e
iverak (riba) carrelet
jednosmjeran conspirant, e
jučerašnji hier
kamena terasa perron, m
karijera carriere
keleraba chou-rave, m
keramička roba gres
keramički cěramique
keramički proizvod cěramique
keramika cěramique
kočoperan renchěri, a
koga su zmije ujedale i guštera se plaši chat
kolera cholěra, m
komanda (kod kompjutera) instruction
konfederacija confěděration
kooperant coopěrateur, trice
koverat couvert, e
koverat pli, m
kružna testera disque
kućerak cabane
kućerak maisonnette, f
kuja u tijeranja chaleur
lakoveran crědule, a
lakoveran naif, a
lakovijeran děcevable
lakovjeran čovjek gobet
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: era
- prevod za riječ: era


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mera | vera |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba