Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
fil konac
fil nešto nije u redu
fil oštrica
fil posjeći
fil pravac toka
fil tok
fil vlakno
fil zadati muke
fil žica
affilage bušenje
affilage oštrenje
affilě, e naoštren
affilě, e oštar
affiler biti pričljiv
affiler brbljiv
affiler brusiti
affiler oštriti
affiliě, e član
affiliě, e pridružen
affiliě, e primljen (u neko društvo)
arriěre-petit fils, m praunuk
beau-fils pastorak
beau-fils zet
belle-fille pastoraka
belle-fille snaha
cafě filtre espresso-kafa
de fille, a devojački
děfile "defile
děfilě defile
děfilě klanac
děfilě mimihod
děfilě neprilika
děfilě niz
děfilě, m parada
děfilě tijesnac
defile" m
effilě, e istegnut
effilě, e naoštren
effilě, e oštar
effilě, e resa
effilě, e tanak
effilě, e vitak
enfilade bočna vatra
enfilade jedan za drugim
enfilade niz
enfilade povorka
enfilade red
enfiler brisati
enfiler jesti
enfiler krasti bogu dane
enfiler krenuti putem
enfiler, v nanizati
enfiler nasaditi
enfiler nizati
enfiler obući
enfiler obuhvatiti pogledom
enfiler piti
enfiler podnijeti
enfiler probosti
enfiler raspričati se
enfiler sjuriti niz stepenice
enfiler šišati
enfiler tući
enfiler udarati s boka
enfiler varati
enfiller udenuti
fil-de-fěriste akrobata
filage izvlačenje (žice)
filage predenje
filage predivo
filage pređa
filament bič (bakterije)
filament končić
filament sijalica
filament vlakno
filament žica
filament žica (u sijalici)
filandreux, -euse zamršen (stil)
filandreux, -euse žilav
filandreux, -euse žiličast
filasse azbest
filasse dlaka
filasse konoplja spremljena za predivo
filasse lan
filasse plava (žuta) kosa
filasse žilavo meso
filature nadziranje
filature praćenje
filature pratiti
filature predenje
filature predionica
filature predionica svile
filature predivo
file jedan za drugim
file lanac
file lider
file niz
file osnivač
file poredati se
file povorka
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: fil
- prevod za riječ: fil

Naš jezik Francuski jezik
"defile děfile
(snimiti) film film
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
crtani film dessin
defile děfilě
defile parade, m
dužina filma mětrage, m
edukativni film enseignement
file filet
filigran jambe
filijala comptior
film feuille
film feuillet
film film
film pellicule, f
filmska traka feuille
filmska traka feuillet
filmska traka pellicule, f
filmsko platno ěcran
filmsko snimanje tournage, m
filozof philosophe, m
filozofski philosophe, a
filozofski raisonnant, a
filter couloir
filter crěpine
filter filtre
filtracija fuite
filtrirana tečnost colature
filtriranje colature
filtriranje děcantation
filtriranje filtrage
filtrirati filtrer
hidrofilan hydrophile
hlorofil chlorophylle
infiltracija infiltration
infiltrirati infiltrer
infiltrirati se infiltrer
istaknut profil accuser
kalem (za filmsku traku) bobine
karanfil clou
kaseta za film cartouche
mikrofilm microfilm, m
mreža za filtriranje crěpine
obrada filma děveloppement
papir za filtriranje papier filtre
profil contour
profil flanc
profil galbe
student filozofije philosophe, m
svjetlosni filter ěcran
vazdušni filter air


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ail | cil | fin | film | fiel | file | fils | il | mil | vil |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba