Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
glu ljepak
glu ljepilo
agglutiner sljepiti
agglutiner srasti
agglutiner zcijeliti
conglutiner grušati se
conglutiner slijepiti
conglutiner učiniti ljepljivim
conglutiner zgrušati
conglutiner zgusnuti
conglutiner zgusnuti se
děglutition gutanje
gluant, -e ljepljiv
gluant, -e odojče
gluant, -e žilav
glutineux, -euse ljepljiv

Naš jezik Francuski jezik
biti nagluv dur, e
biti priglup ěpais, -se
gluh kao top běcasse
gluha soba habitacle insonorisě
gluma comědie
gluma drame
gluma jeu
glumac acteur, trice
glumac (glumica) comědien, ne
glumac ljubavnik jeune
glumačka trema fievre
glumački comědien, ne
glumica acteur, trice
glumiti interprěter
glumiti minauder, vb
glup abetissant, e
glup barrer
glup běbete
glup beta
glup bete
glup bouchě, e
glup empaillě, e
glup godiche
glup ignorant, -e
glup niais, a
glup nigaud, a
glup saugrenu, a
glup sot, a
glup stupide, a
glupača běcasse
glupača dinde
glupak beta
glupak buche
glupak pěcore, f
glupan andouille
glupan âne
glupan animal
glupan ballot
glupan con
glupan courge
glupan gourde
glupan huître
glupan jean-foutre
glupan loufoque, m
glupan pierrot, m
glupav děbile
glupo betement
glupo niaisement, adv
glupo sottement, adv
glupo stupidement, adv
glupost abetissement
glupost abrutissement
glupost allons
glupost balourdise
glupost betise
glupost contresens
glupost ěcole
glupost simplicitě, f
glupost stupiditě, f
gluposti emmerdement
gluv sourd, a
gluvo doba minuit, m
gluvoća surditě, f
gluvonem sourd-muet, a
izvaliti glupost balancer
izvaliti glupost canarder
izvrći ruglu moquer, vb
izvrći uglu satiriser, vb
izvrgnuti ruglu vouer aux gěmonies
jesi li gluh bouchě, e
kreacija (glumačka i sl.) crěation
loše glumiti cabotiner
magluština brouěe
magluština brouillard
magluština embrun
na uglu cornier, ere
nagluv sourd, a
nagluvost duretě
oglupaviti abalourdir
oglupeti s´abětir, v
oglupiti hěběter
oglušeti se manquer á qqac, v
oglušivanje rěticence, f
ogluveti devenir sourd, v
praviti se glupim, ludim bete
priglup beta
priglup naif, a
priglupost betise
rog za slušanje (kod gluvih) cornet
sušta glupost ěpěe
učiniti glupost faire un impair, -e
vo (jak, glup) charrue
zaglupeti abětir, v
zaglupeti abrutir, v
zaglupiti abalourdir
zaglupiti hěběter
zaglupljenje abrutissement
zaglupljivanje abetissement
zaglupljujući abetissant, e
zaglušiti abasourdir
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: glu
- prevod za riječ: glu


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| glup | ?lu | gluv | gle |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba