Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
indu, -e koji neko ne duguje
indu, -e nedoličan
indu, -e neopravdan
indu, -e nepriličan
indu, -e neredovan
indu, -e neuobičajan
indu, -e nezgodan
impôt industriel porez na radnju
indubitablement bez sumnje
indubitablement garantovano
indubitablement nesumnjivo
indubitablement sigurno
inductif, -ive induktivan
induire navesti
induire zaključiti
indulgemment blago
indulgemment milostivo
indulgemment obzirno
indulgemment popustiljivo
indulgent, -e koji prašta
indulgent, -e milostiv
indulgent, -e popustljiv
indument nedolično
indument nepravedno
indument nepravilno
indument neuobičajno
indurě, -e otvrdnuo
indurě, -e tvrd
indurer otvrdnuti
indurer postati tvrd
indurer skoriti se
indurer stvrdnuti
industieux, -euse radan
industrie grana industrije
industrie industrija
industrie lukavost
industrie obrt
industrie radinost
industrie rukotvorina
industrie spretnost
industrie umješanost
industrie vještina
industrie zanat
industrie zanimanje
industriel, -le fabrički
industriel, -le industrijalac
industriel, -le industrijski
industriel, -le privredni
industrieux, -euse umješan
industrieux, -euse vješt

Naš jezik Francuski jezik
grana industrije industrie
induktivan inductif, -ive
industrija industrie
industrijalac entrepreneur, -euse
industrijalac industriel, -le
industrijska zona route, f
industrijski industriel, -le
induviduum individu
teška industija lourde


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| inde | insu |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba