Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
abolir brisati
abolir poništiti
abolir srušiti
abolir ukinuti
abolir uništiti
abolir zastarjeti
abolissement poništenje
abolissement ukidanje
abolition brisanje
abolition gubljenje
abolition nestajanje
abolition pomilovanje
abolition ukidanje
accessibilitě dostupnost
accessibilitě pristupačnost
accompli, e dovršen
accompli, e gotov čin
accompli, e izvrstan
accompli, e izvršen
accompli, e potpun
accompli, e svršen
accomplir dovršiti
accomplir ispuniti
accomplir ispuniti se
accomplir izvršiti
accomplir izvršiti se
accomplir navršiti
accomplir ostvariti
accomplir, v uraditi
accueillir dočekati
accueillir odobrti
accueillir prihvatiti
accueillir prihvatiti (molbu)
accueillir primiti
actualitě aktuelnost
actualitě ponovo se pojaviti
actualitě sadašnjost
actualitě savremeni događaj
actualitě zaoštriti
affabilitě ljubaznaost
affabilitě prijatnost
affabilitě srdačnost
affabilitě umiljatost
affaiblir iscrpjeti
affaiblir iscrpljivati
affaiblir slabiti
affaiblir sporim
affaiblir učiniti slabim
affaiblir usporiti
affiliě, e član
affiliě, e pridružen
affiliě, e primljen (u neko društvo)
affliction bol
affliction nesreća
affliction patnja
affliction tuga
affliction žalost
affligě, e bolestan
affligě, e imati neku bolest
affligě, e ojađen
affligě, e ožalošćen
affligě, e tužan
agilitě hitrost
agilitě lakoća
agilitě okretnost
alcoolique alkoholičar
alcoolique alkoholni
alcoolisme, m alkoholizam
alibilitě hranljivost
aliěnation ludilo
aliěnation otuđenje
aliěnation prenos
aliěnation prodaja
aliěnation ustupnja
aliěně, e ludak
aliěně, e ludnica
aliěně, e umni bolesnik
aliěně, e umobolnik
aliěner izbjegavati koga
aliěner, v otudjiti
aliěner otuđiti
aliěner otuđiti se
aliěner prodati
aliěner udaljiti
aliěner udaljiti se
aliěner ustupiti
aligněe niz
aligněe red
alignement crta
alignement izjednačavanje
alignement kurs sletanja
alignement niz
alignement pravac
alignement pruga
alignement ravnanje
alignement red
alignement stavljanje u red
alignement svrstavanje
alignement trasa
alignement trasiranje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: li?vre
- prevod za riječ: li?vre

Naš jezik Francuski jezik
"pravljenje odlivka moulage
(državna) biblioteka bibliotheque
(iz)analizirati horizont
(lična zamjenica) on il
(lijepa (ružna)) lica facě, -e
(loše/lijepo) odjeven foutu, -e
(partijska) ćelija cellule
(plitka) čaša sa staklom coupe
(po)dijeliti fissurer
(toliko)dobar koliko i hrabar aussi
(u šali) seks bagatelle
(u)kiseliti (se) fermenter
(veliko) preticanje affluence
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
ali mais
ali toutefois, adv
ali nepravilno lice chiffonně, e
ali zato contre
ali.no,nego mais
aligator alligator, m
alimentacija pension, f
alkoholičar alcoolique
alkoholizam alcoolisme, m
amajlija amulette
amajlija gri-gri
amajlija gris-gris
amlituda amplitude
amplifikacija renforcement, m
analitičar analyste
analitički analytique
analiza analyse
analiza essai
analizirati analyser
analizirati essayer
analizirati parfiler, fig
analizirati scruter, vb
anđeli intelligence
angažovana literatura engagě, e
anglikanac ěpiscopal, -e
anglikanska crkva ěpiscopal, -e
anomalija anomaile
antireligiozan antireligieux
anulirati annuler
aplikacija application
aplikacija (na odjeći) garniture
artikulisati articuler
automatska kolica chariot
automobilista automobiliste, n
automobilizam automobilisme, m
avijonska linija aěrien, ne
bakalin ěpicier
bakarni lim cuivre
baliti baver
basmislica contresens
baviti se crnim mislima broyer
beli luk ail
belilo blanc, m
belina marge, f
belina nitescence, f
beliti blanchir
besmislica non- sens, n
besposlica farniente
besposlica oisivetě, f
besposličar fainěant, e
besposličarenje děoeuvrement
besposličariti flâner
besposličariti větiller, vb
besposličiti fainěanter
besposličiti flâner
besposličiti paresser
besposličiti se rouler les prouces
bez lijeka irrěmědiablement
bez oblika amorphe
bez oblika informe
bez okolišanja compliment
bez okolišanja façon
bez okolišanja go
bez okolišanja nettement, adv
bez razlike distinction
bez razlike indiffěremment
bezboličan amorphe
bezlično impersonnellement
bezobličan forme
Biblija Bible
biblijski scriptural, a
bibliotečki bibliotheque
biblioteka bibliotheque
biće vrlo lijepo vrijeme (za ovo doba godine) doux
biciklisti cycliste, m
biciklistički cycliste, a
biciklizam cyclisme
bijeli lim fer-blanc
bijelina između riječi espace
bijeliti blanchir
bijeliti se blanchir
bijelo vino ili svijetlo pivo blond, e
bilijar billard
biljke sa debelim lišćem plantes grasses, -se
birački listić ticket, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: li?vre
- prevod za riječ: li?vre


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | ni | mi | ci | lim | lik | ji | la | lai | le | l? | lie | lin | lis | lit | loi | lui | ali | ili | pli | ti | vi |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba