Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
analogie jednakost
analogie podudarnost
analogie sličnost
analogue analogan
analogue analogija
analogue jednak
analogue koji priliči njegovom uzrastu
analogue odgovarajući
analogue podudaran
analogue saglasan
analogue sličan
anthologie, f antologija
anthropologie, f antropologija
apologětique odbrambeni
apologie apologija
apologie odbrana
archěologie arheologija
astrologie, f astrologija
astrologique astrološki
astrologue, n astrog
bactěriologique bakteriologija
biologie biologija
biologique biološki
biologique prirodni
catalogue, m direktorijum
cataloguer kartoteka
cataloguer katalog
cataloguer načiniti popis
cataloguer popisati
cataloguer poređati
chronologique hronološki
chronologique vremenski
dělogement iseljenje
dělogement izgnanstvo
dělogement pokret (vojske)
dělogement preseljenje
dělogement selidba
dělogement seljenje
děloger dići logor
děloger iseliti se
děloger izbaciti iz stana
děloger krenuti (o vojsci)
děloger, v odseliti se
děloger otići
děloger otjerati
děloger potajno nestati
děloger preseliti se
děloger seliti se
dialogueur sagovornik
ěcologije, f ekologija
ělogieux, euse pohvalan
ěpilogue, m pogovor
gěněalogie rodoslov
gyněcologue ginekolog
homologie sličnost
homologuer ovjeriti
homologuer potvrditi
homologuer provjeriti
horloge časovnik
horloge sat
horloge de sable pješčani sat
horloge solaire sunčani sat
horloger, m časovničar
horloger, m sajdžija
iděologie apstrakcija
iděologie ideje
iděologie ideologija
kilogramme, m kilogram
logarithme, m logaritam
loge, f boks
loge, f ćelija
loge, f daščara
loge, f galerija
loge, f kavez
loge, f kolibica
loge, f kućica
loge, f loža
loge, f masonska loža
loge, f ograda
loge, f ograda za recepciju
loge, f radna soba
loge, f recepcija
loge, f samica
loge, f stan kućepazitelja
loge, f šator
loge, f štand
loge, f trem
logě, a smešten
logement, m kabina
logement, m komora
logement, m konak
logement, m kutija
logement, m ležaj
logement, m odeljak
logement, m posuda
logement, m prebivalište
logement, m prostorija
logement, m raspored
logement, m stan
logement, m sud
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: log?
- prevod za riječ: log?

Naš jezik Francuski jezik
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
analogan analogue
analogija analogue
analogija concordance
analogija relation, f
antologija anthologie, f
antropologija anthropologie, f
apologija apologie
arheologija archěologie
astrolog mage, m
astrologija astrologie, f
bakteriologija bactěriologique
bez razloga gratuit, -e
bez razloga gratuitement
bez razloga immotivě, -e
bez razloga injustement
biologija biologie
biti razlog motiver, vb
brlog bauge
brlog fange
brlog repaire, m
brlog taniěre, f
brlog terrier, m
catalogue spisak, m
češanj bijelog luka gousse
dati nalog za isplatu mandater, vb
dati nalog za isplatu mander, vb
dati u zalog gager
dati zalog nantir, vb
dermatolog peaucier, m
dići logor děloger
do boljeg prijedloga avis
dozlogrdilo mi je dessus
dozlogrditi ennuyer
dozlogrditi juguler
ekologija ěcologije, f
enologija oenologie, f
ginekolog gyněcologue
glavnu ulogu prědominer, vb
glog ěpine
gologlav cheveu
gologlav nu-těte, a
građanin cjelog svjeta cosmopolite
i to iz opravdanog razloga cause
ideologija iděologie
igradi bijednu ulogu figure
igrati ulogu figurer
imati razloge fondě, -e
imati ulogu faire
izazvati neslogu brandon
izdati (nalog) intimer
izlog devanture
izlog ětalage
izlog vitrine, f
katalog cataloguer
katalog fichier
katalog livret, m
katalog matricule, f
katalog rôle, m
katalogizacija recesnsement, m
kilogram kilogramme, m
koncentracioni logor camp
kratki slog breve
logaritam logarithme, m
logaritmovanje calcul
logičan logique, a
logično logiquement, adv
logo kompanije marque, f
logor baraque
logor bivouac
logor camp
logor campement
logor quartier, m
logor za zatvorenike camp
logorovanje campement
logorovati camper
malogradjanin prud´homme, m
meteorolog mětěorologiste, m
mitologija fable
morfologija morphologie, f
naftni talog mazout, m
nakon zrelog razmišljanja examen
nalog commande
nalog commission
nalog directive
nalog mission, f
nalog ordonnance, f
nalog ordre, m
nalog prescript, m
nalog z a isplatu mandat, m
nalog za hapšenje arret
nalog za isplatu mandatement, m
nalog za stavljanje u pritvor děpôt
navoditi (razlog) invoquer
navoditi kao razlog prětexter, vb
nelogičan absurde
nenaglašen (slog) atone
nesloga děsordre
nesloga discord
nesloga dissension
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: log?
- prevod za riječ: log?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ulog | lom | lo | lug | lov | rog | bog | glog | slog | loge | log? | loi | lot | loj | wog |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba