Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
amande badem
amande jezgro
amande košpica
commande dugme
commande komanda
commande nalog
commande naredba
commande narudžbenica
commande narudžbina
commande neiskren
commande neophodan
commande pogon
commande poluga za upravljanje
commande, f porudžbina
commande prenos
commande prenosni mehanizam
commande ručica
commande stavljanje u pogon
commandement, m komandovanje
commandement, m štab
commander izazvati
commander komandovati
commander naložiti
commander naručiti
commander regulisati
commander upravljati
commander zapovijedati
commanditaire dijoničar
commanditaire tajni partner
commandite dijoničko društvo
commandite ulog dijonice
commanditer dijoničko društvo
commanditer ulog dijonice
commando, m komandos
contremander opozvati
contremander otkazati
contremander ukinuti
de commande poluga za upravljanje
děcommandre odložiti
děcommandre opozvati
děcommandre otkazati
demande molba
demande na traženje
demande na zahtijev
demande narudžbina
demande pitanje
demande potražnja
demande potreba
demande potrošnja
demande prijava
demande prosci
demande prosidba
demande prošnja
demande traženje
demande tužba
demande zahtijev
demander moliti
demander moliti za oproštenje
demander pitati
demander pozvati (nekoga)
demander prositi
demander tražiti
demander, v upitati
demander zahtijevati
demander, v zaprositi
demander željeti nekoga vidjeti
gestionnaire de commande direktor prodaje
gourmand, -e gurman
gourmand, -e izbirač
gourmand, -e ješan
gourmand, -e proždrljiv
gourmand, -e sladokusac
gourmander izgrditi
gourmander krotiti
gourmander savladati
gourmander ukoriti
mandant, m mandator
mandant, m naredbodavac
mandant, m oponumoćnik
mandat, m mandat
mandat, m nalog z a isplatu
mandat, m novčana uputnica
mandat, m ovlašćenje
mandat, m punomoć
mandat-carte, m uplatnica
mandataire, m oponumoćnik
mandataire, m ovlašteno lice
mandataire, m poslanik
mandataire, m zastupnik
mandatement, m nalog za isplatu
mandater, vb dati nalog za isplatu
mandater, vb opunomoćiti
mandater, vb ovlastiti
mandě, a pozvan
mandě, m pozvana stranka
mander, vb dati nalog za isplatu
mander, vb dostaviti
mander, vb javiti
mander, vb poručiti
mander, vb pozvati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mand?
- prevod za riječ: mand?

Naš jezik Francuski jezik
komanda commande
komanda ěquipe
komanda ordre, m
komanda (kod kompjutera) instruction
komandni most passerelle, f
komandni uređaj initiateur, -trice
komandos commando, m
komandovanje commandement, m
komandovati commander
mandat mandat, m
mandator mandant, m
mandolina jambon
poslanički mandat mission, f
smandrljati fesser


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mana | mand? |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba