Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
neki aucun, e
neki certain, e
neki divers, e
neki on
neki quelqu´un
neki quelque, adv
biti pred nekim avant
biti snekim u vezi avoir des
graničiti se sa nekim borner
ići za nekim emboîter
imati dogovor s nekim entrevoir
klečati pred nekim genou
ludovati za nekin (nečim) affoler
na neki način quasiment, adv
neki dan autre
neki ples branle
oslobađanje od plaćanja (nekih) poreza franchise
pre neki dan rěcemment, adv
promeniti se snekim permuter, vb
skinuti sebi neki teret s vrata exoněrer
ukinuti neki zakon děroger
žaliti za nekim deuil


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| neka | neko |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba