Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
colorant, e boja
colorant, e bojiti
colorant, e farba
colorant, e koji daje boju
colorant, e pigment
Coran, m Kuran
dětěriorant, e škodljiv
ignorance nepoznavanje
ignorance neupućenost
ignorance neznanje
ignorant, -e glup
ignorant, -e neiskusan
ignorant, -e neuk
ignorant, -e neupućen
ignorant, -e neznalica
ignorant, -e tup
il fait l' ignorant pravi se kao da ne zna
laborantin asistent
laborantin laborant
laborantin pomoćnik
malodorant, a neugodnog mirisa
malodorant, a smrdljiv
orange, f naradža
orange, f narandža
orange, m narandžansta boja
orange, a narandžaste boje
orant, m molilac
orant, m osoba u molitvi

Naš jezik Francuski jezik
oran collier
besprekoran irrěprochable
besprijekoran irrěprěhensible
besprijekoran irrěprochable
biti ljubomoran jalouser
biti veoma umoran dent
blagotvoran bienfaisant, a
boranija goulu, -e
borant opěrateur, m
čudotvoran miraculeux
djelotvoran efficace
dobrotvoran charitable
doktorant soutenant, m
duboko oranje ili kopanje effondrement
dvorana enceinte
dvorana salle, f
dvorana salon, m
gimnastička dvorana gymnastique
iluzoran illusoire
inferioran infěrieur, -e
izvoran original, a
izvozni toran tour, f
laborant laborantin
laborant manipulateur, m
laborant opěrateur, m
laborant prěparateur, m
moranje faire-le-faut
naboran plissě, a
naboranost plissement, m
naporan ardu, e
naporan difficile
naporan fatigant, -e
napuniti dvoranu garnir la salle
nedjelotvoran inefficace
neodgovoran irresponsable
neosporan inděniable
neosporan irrěfragable
nepokoran děsoběissant, e
nepokoran indocile
nepokoran rebelle, a
nepokoran rěsistant, a
neumoran infatigable
odgovoran comptable
odmoran rěcrěatif, a
odmoran reposě, a
orangutan homme des bois
oranica emblavure
oranica labour
oranje labour
oranje labourage
osoran bourru, e
osoran brusque
osoran cassant, e
osoran sec, a
otporan fort, -e
otporan insensible
otporan rěfractaire, a
otporan reluctant, a
otporan rěnitent, a
otporan rěsistant, a
otporan rigide, a
otporan na udar rěsilient, a
otporan na vatru infusible
pesprijekoran impeccable
plesna dvorana danse
plesna dvorana redoute, f
pokoran oběissant, a
pokoran soumis, a
poorana zemlja labour
poraniti avance
pozoran attentif, ive
praporanac grelot
prekoran rěprěhensif, a
pretvoran chattemite
prijekoran grondeur, -euse
primoran demeure
prodoran ěclatant, e
prodoran pěnětrant, a
prodoran perçant, a
provizoran intěrimaire
provizoran provisionnel, a
raketni toranj ěchafaudage
ranoranilac matinal, a
ranoranilac matineux,-euse, a
ratoboran guerrier, -ere
ratoboran martial, a
razgovoran communicatif, ive
razoran brisant, e
razoran destructeur, trice
razoran destructif, ive
restoran buffet
signalni toranj sěmaphore, m
sporan discussion
sumoran hypocondriaque
sumoran mome, a
sumoran morose, a
sumoran noir, a
sumoran nuageux, a
sumoran sombre, a
sumoran triste, a
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: oran
- prevod za riječ: oran


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| odan | orao | orman | ovan | bran | Coran | cran | kran | ora? | opran | vran | orah | oral | orant | organ | orkan | toran |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba