Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
compensation kompenzacija
compensation naknada
compensation obračun
compensation odšteta
compensation poravnanje
compenser izravnati
compenser kompenzovati
compenser nadoknaditi
compenser nagraditi
compenser obračunati
děpens na trošak
děpens račun
děpens sudski trošak
děpens štetu
děpens trošak
děpense gubitak
děpense invensticija kapitala
děpense izdatak
děpense ostava
děpense potraživanje
děpense potrošnja
děpense proizvodni troškovi
děpense protok vode
děpense rashod
děpense trošak
děpense troškovi održavanja
děpense ukupna cijena
děpense ukupni troškovi
děpenser gubiti
děpenser trošiti
dispensaire apotekarska labaratorija
dispensaire dispanzir
dispensaire kuharica
dispensaire ljekarski priručnik
dispensaire poliklinika
dispenser oprostiti
dispenser osloboditi
dispenser riješiti
guet-apens busija
guet-apens postaviti klopku
guet-apens zasjeda
impensable neshvatljiv
impensable nevjerovatan
impensable nezamisliv
indispensable neizbježan
indispensable neminovan
indispensable neophodan
indispensable nužda
indispensable prijeka potreba
indispensable prijeko potreban
lampe-suspension, f plafonjerka
pensant, a koji misli
pensant, a misaoni
pense-běte, m oznaka
pense-běte, m upustvo
pense-běte, m znak
pensěe, f misao
pensěe, f mišljenje
pensěe, f mnjenje
pensěe, f namera
pensěe, f pogled
pensěe, f pomisao
pensěe, f sećanje
pensěe, f skica
pensěe, f smisao
penser, vb biti mišljenja
penser, vb misliti
penser, vb nameravati
penser, vb prosudjivati
penser, vb razmišljati
penser, vb smisliti
penser, vb suditi
penser, v verovati
penser, vb zamisliti
pensif, a zadubljen u misli
pensif, a zamišljen
pensif, a zaokupljen mislima
pension, f alimentacija
pension, f pansion
pension, f penzija
pension, f plata za stan
pension, f stan i hrana
pensionnaire, m gost
pensionnaire, m korisnik
pensionnaire, m penzioner
pensionnaire, m pomoćni
pensionnaire, m stanovnik doma
pensionnaire, m stipendista
pensionnaire, m štićenik
pensionnaire, m učenik intrnata
pensionnaire, m uživalac godišnje plate
pensionnat, m djački dom
pensionnat, m internat
pensionnat, m vaspitna ustanova
rěcompense, f nagrada
rěcompense, f naknada
rěcompense, f odmazda
rěcompense, f odšteta
rěcompense, f plata
rěcompenser, vb kazniti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pens?e
- prevod za riječ: pens?e


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| cens | gens | pena | sens |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba