Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
petit, a malen
petit, a mali
petit, a neznatan
petit, a sićušan
petit, a sitan
petit, a slab
petit surutka
appětit apetit
appětit glad
appětit prohtijev
appětit želja
appětit žudnja
arriěre-petit fils, m praunuk
compětiteur, trice kandidat
compětiteur, trice molilac
compětiteur, trice protivnik
compětiteur, trice suparnik
compětiteur, trice takmičar
compětitif, ive konkurentan
compětition nadmetanje
compětition sportsko takmičenje
compětition suparništvo sportsko
compětition takmičenje
petit ěcran, m televizija
petit pain, n pecivo
petit-enfant, m unuk
petit-fils, m unuče
petite caisse, f sanduče
petite guerre prividni rat
petite-fille, f unuka
petitement, adv barem
petitement, adv malo
petitement, adv najmanje
petitement, adv osrednje
petitement, adv podlo
petitement, adv pomalo
petitement, adv sirotinjski
petitement, adv tesno
petitement, adv u najmanju ruku
petites gens narod
petites gens raja
pětition, f molba
pětitionner, vb moliti
pětitionner, vb podneti
pětitionner, vb tražiti
pětitionner, vb uputiti molbu
petits, m deca
petits-enfants, m unuci
petits-enfants, m unučad
rěpětition, f kopija
rěpětition, f ponavljanje
rěpětition, f pouka
rěpětition, f prepričavanje
rěpětition, f tumačenje

Naš jezik Francuski jezik
apetit appětit
apetit gout
apetit savveur, f
imati dobar apetit fourchette
koji otvara apetit apěritif, ive
povratiti apetit ragouter, vb
povratiti apetit ravigoter, vb
pri apetitu en


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| apetit | peti | ledit | patin | ptir | ptis | peint | pet | petiot | petits | pettit | piti? | redit | retit? |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba