Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
anthropologie, f antropologija
apologětique odbrambeni
apologie apologija
apologie odbrana
bipolaire bipolaran
bipolaire s dva pola
cosmopolite građanin cjelog svjeta
cosmopolite kosmopolitski
cosmopolite marsovac
cosmopolite svjetski putnik
impolitesse nevaspitanost
impolluě, -e čist
impolluě, -e neokaljan
impolluě, -e neuprljan
impression polychrome kolor štampa
interpolation dodatak
interpolation dodavanje
interpolation interpolacija
interpolation umetak
interpoler uklopiti
interpoler umetnuti
malpoli, a neugladjen
mětropole, f metropola
mětropole, f prestonica
mětropolite, m mitropolit
monopole, m isključivo pravo
monopole, m monopol
monopole, m povlastica
napoličar, m mětayer
napolje, adv dehors
polaire, a centralni
polaire, f polarna kapa
polaire, a polarni
polar, m krimić
polar, m kriminalistički roman
pôle, m pol
pôle, m stožer
pôle, m suprotnost
polěmique, a polemičan
polěmique, a prepirka
poli, a brušen
poli, a doteran
poli, a gladak
poli, a poliran
poli, a pristojan
poli, a ravan
poli, a sjajan
poli, a učtiv
poli, a uglačan
poli, a ugladjen
poli, a uljudan
police, f font
police, f inspekcija
police, f komplet slova
police, f polica
police, f policija
police, f polisa
police, f pravila
police, f redar
police, f zakoni
policer, vb civilizovati
policer, vb uljuditi
polichinelle, m grbavac
polichinelle, m zajedljivac
poliment, m glačanje
poliment, adv pristojno
poliment, m sjaj
poliment, adv uljudno
polir, vb doterati
polir, vb glačati
polir, vb izbrusiti
polir, vb popraviti
polissement, m brušenje
polissement, m poliranje
polissement, m sjaj
polissement, m uglačanost
polissonner, vb dangubiti
polissonner, vb skitati se
politesse, f pravila pristojnost
politesse, f učtivost
politesse, f uljudnost
politicien političar
politicien politkant
politique, a državni
politique, fig lukav
politique, a politički
politique, fig snalažljiv
politiquement, adv politički
pollicitation, f ponuda
polluant, a ekološki zagadjujuć
polluant, m zagadjivač
polluer, vb okaljati
polluer, vb zagadjivati
polluer, vb zaprljati
poltron, a kukavički
poltron, a plašljiv
poltron, m plašljivac
polycopiě, a umnožen
polygonal, a mnogougaoni
polygonal, f poligon
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pol
- prevod za riječ: pol

Naš jezik Francuski jezik
pol pôle, m
pol sexe, m
(samo) polako beau < bel >, belle
antropologija anthropologie, f
apologija apologie
bespolan neutre, a
bespolno biće neutre, m
beznadežnom položaju aboi
bipolaran bipolaire
biti pred polaskom ětrier
bojno polje honneur
bojno polje prě, m
dobar položaj performance, f
dopola mi, a
ekspolatator exploiteur, m
ekstremista (u politici) faucon
gradski policajac gardien, -ne
interpolacija interpolation
ispad (u politici i slično) fuite
iznutra i spolja dedans
kosmopolitski cosmopolite
kupola habitacle
kupola tonnelle, f
kuvati se polako mitonner
lančić za poliranje gourmette
loše je raspoložen assiette
loše raspoložen prema kome indisposě, -e
loše raspoloženje prema kome indisposition
metropola mětropole, f
mitropolit mětropolite, m
monopol monopole, m
mučenje (u policiji) gěhenne
na pola uspona côtě
na pola puta mi-chemin, a
na slobodnom raspolaganju (novac) disposition
najstariji po položaju ancien, ne
napola demi, e
napola deux
Napoleon i caporal
napoličar mětayer, m
napolje au-dehors
napolje dehors
napolju dehors
nepolodnost ingratitude
neraspoložen indisposě, -e
neraspoložen maussade, a
neraspoložen rěpugnant, a
neraspoloženje indisposition, n
neraspoloženje mauvaise humeur, f
neraspoloženost humeur noire
neraspoloženost indisposition
nisam dužan da vam polažem račune justiciable
niži položaj infěriortiě
od spolja dehors
od spolja extěrieur, -e
odredjivanje položaja repěrage, m
oneraspoložiti incommoder, v
oneraspoložiti indisposer, v
oraspoložiti děsopiler
oraspoložiti prěvenir, vb
orman ili poliaca za knjige bibliotheque
osvojiti (politički) investir
otvoreno polje champ
paluba za poletanje plage, f
početni položaj děpart
pokretna poluga bielle
pokvariti raspoloženje charme
pola demi, e
pola mi, a
pola mi-parti, a
pola moitiě, f
pola sata demi, e
pola sata demi-heure
pola svoga vijeka durant
polagač zakletve jureur
polaganje application
polaganje mise, f
polaganje posage, m
polaganje pose, f
polaganje redition, f
polaganje (ruku) imposition
polaganje kabla děveloppement
polaganje korjena placage, m
polaganje trase traçage, m
polagano lentement, adv
polagati nadu u ětablir
polako beau < bel >, belle
polako doucement
polako doucettement
polako douceur
polako gravement
polako lentement, adv
polako mijoter, vb
polako posěment, adv
polako piti savourer, vb
polarna kapa polaire, f
polarni polaire, a
polazak allěe
polazak děpart
polazak partance, f
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pol
- prevod za riječ: pol


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bol | pod | mol | gol | col | po | pop | pola | dol | polu | pal | poil | poli | pot | pou | sol | vol |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba