Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
pression, f pritisak
compression kompresija
compression komprimovanje
compression pritisak
compression sabijanje
compression stezanje
compression stskanje
děpression depresija
děpression dolina
děpression ekonomska kriza
děpression klonulost
děpression kriza
děpression obaranje
děpression opadanje nivoa
děpression pad
děpression pad pritiska
děpression pad proizvodnje
děpression padanje
děpression potištenost
děpression recesija
děpression slabost
děpression slaganje
děpression smanjenje pritiska
děpression spuštanje
děpression ulegnuće
děpression utučenost
děpression vakumiranje
expression cijeđenje
expression formula
expression izraz
expression izražajnost
expression izražavanje
expression najmanja mjera (broj)
impression impresija
impression izdanje
impression otisak (trag)
impression pritisak
impression pritiskanje
impression štampanje
impression uticaj
impression utisak
impression utiskivanje
impression polychrome kolor štampa
impressionnant, -e impresivan
impressionnant, -e izbudljiv
impressionnant, -e osjetljiv
impressionner ganuti
impressionner impresionirati
impressionner ostaviti utisak
impressionner potresti
impressionner uticati
impressionner uzbuditi se
impressionnisme impresionizam
rěpression, f gušenje
rěpression, f kažnjavanje
rěpression, f represija
rěpression, f sprečavanje
rěpression, f suzbijanje
suppression, f gašenje
suppression, f obustavljanje
suppression, f poništenje
suppression, f skidanje
suppression, f smanjivanje
suppression, f ukidanje
suppression, f uništenje


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| cession | d?pression | expression | impression | passion | pension | pressier | pressis | r?pression | session |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba