Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
raison, f objašnjenje
raison, f obzir
raison, f pamet
raison, f povod
raison, f pravda
raison, f račun
raison, f razlog
raison, f razum
raison, f um
raison, f uzorak
raison, f zadovoljenje
comparaison bez premca
comparaison komparacija
comparaison neuporedivo
comparaison paralela
comparaison poređenje
comparaison predpostavimo
comparaison prema
comparaison recimo
comparaison u odnosu na
de livraison, m dostavnica
děraison, m bezumlje
děraisonnablement ludo
děraisonnablement nerazumno
en raison inverse obrnuto proporcionalan
fleuraison cvijet
fleuraison cvijetanje
irraisonnable bezrazložan
irraisonnable bezuman
irraisonnable nerazuman
irraisonně, -e nepromišljen
irraisonně, -e nerazuman
livraison, f isporuka
livraison, f izdanje
livraison, f izdavanje
livraison, f iznajmljivanje
livraison, f izručenje
livraison, f partija
livraison, f pošiljka
livraison, f predaja
livraison, f predavanje
livraison, f sveska
oraison, f beseda
oraison, f govor
oraison, f molitva
ouvraison, f obrada
ouvraison, f polufabrikant
ouvraison, f poluproizvod
ouvraison, f preradjevina
ouvraison, f preradjivanje
ouvraison, f priprema za obradu
raisonnable, a pametan
raisonnable, a priličan
raisonnable, a pristojan
raisonnable, a razborit
raisonnable, a razložan
raisonnable, a razuman
raisonnable, a trezven
raisonnable, a umeren
raisonnablement, adv razloženo
raisonnant, a filozofski
raisonnant, a mudar
raisonně, a razuman
raisonně, a smišljen
raisonnement, m dokazivanje
raisonnement, m rasudjivanje
raisonnement, m sud
raisonnement, m umovanje
raisonnement, m zaključivanje
raisonner, vb dokazivati
raisonner, vb obrazložiti
raisonner, vb opametiti
raisonner, vb prigovarati
raisonner, vb promisliti
raisonner, vb proučiti
raisonner, vb rasudjivati
raisonner, vb smisliti
raisonner, vb suditi
raisonneur, m brbljivac
raisonneur, m čangrizalo
raisonneur, m mislilac
raisonneur, a mislilački
raisonneur, m mudrac
raisonneur, m ozbiljno lice


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| basson | caisson | d?raison | foison | frison | grison | laiton | liaison | maison | majson | oraison | poison | raisin | raisin? | raisonn? | ranon | ration | rayon | saison | tison | toison | trahison |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba