Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
sas, m bazen
sas, m rešetka
sas, m rešeto
sas, m rezervoar
sas, m sito
assassin, e otrovan
assassin, e smrtonosan
assassin, e ubica
assassin, e ubilački
assassiner dokrajčiti
assassiner gnjaviti
assassiner nesnosno dosađivati
assassiner ubiti
děsassombrir raspoložiti
děsassombrir rasvijetliti
děsassombrir razvedriti
děsassorti, e nepotpun
děsassorti, e rasparen
děsassortiment nered
děsassortiment poremećaj
děsastre nevolja
děsastre poraz
děsastre slom
děsastre velika nesreća
děsastreux, euse koban
děsastreux, euse užasan
rassasier, vb najesti
rassasier, vb obasuti
rassasier, vb utoliti glad
rassasier, vb zadovoljiti
rassasier, vb zasititi
šašav, a toquě
šašavko, n toquě
šašavost, f loufoqofoquerie
sassage, m prosejavanje
sassage, m sejanje
sasser, vb gatovi
sasser, vb izraditi ustave
sasser, vb prosejati
sasser, vb sejati

Naš jezik Francuski jezik
biti saslušan jugement
biti sastavni dio inscrire
biti sasvim blizu flanquer
da se saslušaju novi svjedoci informě, -e
dovesti na sastanak aboucher
kašast pultacě, a
ljevkasti sastavak emboîture
mijesto sastavljanja emplanture
nepušaš non-fumeur, m
nesašiven cěmentě, e
osuditi bez saslušanja prějuger, vb
pomorska pješasija de marine
ponovno sastavljanje recomposition, f
pošast peste, f
poverljivi sastanak těte-á-těte, m
šaš canne
sasa aněmone, f
šašav folle
saseći tronçonner, vb
saseći u komadiće lardonner, vb
šasija cadre
šasija châssis
sašiti coudre
sašiti recoudre, vb
sašiven cousu, e
saslušanje audition, f
saslušanje interrogatoire, m
saslušanje svjedoka information
saslušati ouir, vb
saslušati pressentir, vb
sastajati se assembler
sastanak assignation
sastanak chapiter
sastanak confěrence
sastanak convent
sastanak entrevue
sastanak rencontre, f
sastanak rendez-vous, m
sastanak rěunion, f
sastanak sěance, f
sastati croiser
sastati retrouver, vb
sastati se croiser
sastati se joindre
sastav combinaison
sastav composition
sastav conformation
sastav constitution
sastav couture
sastav ědifice
sastav joint
sastav jointure
sastav jonction
sastav montage, m
sastav organisation, f
sastav systěme, m
sastav teneur, f
sastav texture, f
sastav rečenice construction
sastav(ljanje) jointement
sastav(ljanje) jonction
sastavak emboîture
sastavak libellě, m
sastaviti aboucher
sastaviti accoler
sastaviti agrěger
sastaviti assembler
sastaviti bâtir
sastaviti constituer
sastaviti construire
sastaviti ěcrire
sastaviti ědifier
sastaviti former
sastaviti joindre
sastaviti lier, vb
sastaviti marier, fig
sastaviti rassembler, vb
sastaviti recaler, vb
sastaviti reccorder, vb
sastaviti recoudre, vb
sastaviti rědiger, vb
sastaviti reformer, vb
sastaviti rejoindre, vb
sastaviti relier, vb
sastaviti rěunir, vb
sastaviti souder, vb
sastaviti tourner, vb
sastaviti nacrt,račun arreter
sastaviti predračun estimer
sastaviti račun ětablir
sastaviti se joindre
sastaviti testament tester, vb
sastaviti ugovor contrat
sastaviti zapisnik verbaliser, vb
sastavljač monteur, m
sastavljač prěparateur, m
sastavljajnje ajustage
sastavljanje combinaison
sastavljanje composition
sastavljanje ensemble
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sas
- prevod za riječ: sas


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sasa | as | bas | cas | pas | sav | sa | san | stas | gas | ?as | sat | sam | sad | nas | ras | sac | spas | sans | sos | sis | sus | tas | kas | vas |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba