Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
sur bezbedan
sur, a bezopasan
sur, a neminovan
sur, a pouzdan
sur, a siguran
sur, a kiselkast
sur, a kiseo
sur na
sur oko
absurde, m apsurd
absurde apsurdan
absurde besmislen
absurde bezrazložan
absurde čudan
absurde nelogičan
absurdement apsurdno
absurdement besmisleno
absurdement ludo
absurditě, f apsurdnost
assurance kasko osiguranje
assurance osiguranje
assurance osiguravajuće društvo
assurance osloboditi se
assurance pouzdanje
assurance s punim povjerenjem
assurance sigurnost
assurance smjelost
assurance socijalno osiguranje
assurance uvjeravati
assurance uvjerenje
assurance zdravstveno osiguranje
assurance životno osiguranje
assurance - maladie zdravstveno osiguranje
assurance - vie životno osiguranje
assurance - vol osiguranje protiv krađe
assurě bezbedan
assurěment pouzdano
assurěment sigurno
assurěment zaista
assurer biti siguran (da)
assurer garantovati
assurer, v obezbediti
assurer osigurati
assurer osigurati se
assurer, v ubediti
assurer učvrstiti
assurer, v uveravati
assurer uvjeravati
assurer uvjeriti se
assurer zaštiti (protiv)
assurer zatvoriti
avoir le coeur sur les govoriti otvoreno
avoir le coeur sur les pozliti
avoir le coeur sur les smučiti se
avoir le coeur sur les zgaditi se
blessure, f ozleda
blessure pozlijediti staru ranu
blessure pvreda
blessure rana
blessure uvreda
brasure lem
brasure lemljenje
brasure spoj
brasure zavarivanje
cassure prasak
cassure prekid
cassure prelom
cassure prskanje
cassure pucanje
cassure pukotina
cassure rušenje
censure cenzura
censure cenzurisanje
censure cenzurisanje (vijesti i sl.)
censure cenzurni
censure kritika
chancissure buđ
chaussure cipela
chaussure obuća
chaussure obućari
compter sur, v uzdati se
contre-mesure, f protivmera
děmesurě, e jako otvoriti usta
děmesurě, e neizmijeran
děmesurě, e nerazuman
děmesurě, e neumijeran
děmesurě, e prekomijeran
děmesurě, e prevelik
descente sur les očevidac
ělargissure umetak
embrassure omot
ěvasure otvor
ěvasure proširenje
farcissure nadjev
farcissure punjenje
finesse de surface obrada površine
fissuration napukline
fissuration pucanje
fissuration pukotine
fissuration stvaranje pukotina
fissure brazda
fissure pukotina
fissure slaba strana (nečega)
fissure uzdužna fraktura
fissurě, -e naprsnuo
fissurě, -e s pukotinama
fissurer (po)dijeliti
fissurer cijepati
fissurer cijepati se
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sur
- prevod za riječ: sur

Naš jezik Francuski jezik
sur grisard, -e
apsurd absurde, m
apsurdan absurde
apsurdno absurdement
apsurdnost absurditě, f
asura natte, f
brošura brochure
brošura tract, m
dresura dressage
dresura ěducation
dresura training, m
dresura konja maněge, m
internet surfer internaute, m
klisura col
klisura děchiqueture
klisura gorge
kusur appoint
kusur děcompte
mala asura torchon, m
ošuriti blanchir
ošuriti bruler
ošuriti ěbouillanter
ošuriti ěchauder
šurak beau-frere
surevnjiv jaloux, a
surla groin
surla trompe, f
surogat succěaně, m
surov âpre
surov barbare
surov brut, e
surov cru, e
surov farouche
surov fěroce
surov grossier, -ere
surov hirsute
surov inhumain, -e
surov malgracieux-euse, a
surov malotru, a
surov primitif, a
surov rude, a
surov rustique, a
surov salaud, a
surov sauvage, a
surovo âprement
surovo bestialement
surovo brutalement
surovo crument
surovo grossierement
surovo rudement, adv
surovo vertement, adv
surovo odbiti rabrouer, vb
surovost abrutissement
surovost âprete
surovost brutalitě
surovost cruautě
surovost duretě
surovost rigueur, f
surutka petit
surutka sěrum, m
survati se abîmer
survati se chute
ulješura baleine
ušur moulage, m
zabašuriti sauvegarder, vb


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sud | suh | stur | dur | sir | fur | mur | suv | pur | suc | suer | sus | sup |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba