Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
transvaser, vb prelivati
transvaser, vb presipati
transvaser, vb pretakati

Naš jezik Francuski jezik
sva tout
bubašvaba blatte
iznad svakog očekivanja espěrance
krajem (svakog mjeseca) fin
nesvarljiv lourd,-e, a
oduzeli su mu svaku nadu frustrer
osvajač preneur, m
osvajački conquěrant, e
osvajački envahissant, -e
osvajajući enlaçant, e
osvajanje conquete
osvajanje envahissement
osvajanje occupation, f
osvajanje rěduction, f
osvajanje reprise, f
osvajati captiver
osvanuti naitre, vb
osvanuti reparaitre, vb
posvadjati brouiller, v
posvađati diviser
posvađati se bagarrer
posvađati se fâcher
posvađati se faire
preći svaku mjeru jeu
prevršiti svaku mjeru franchir tous les intervalles
prisvajanje anticipation
prisvajati arroger
prisvajati empiěter
prisvajati sebi nešto ingěrer
rusvaj chambardement
rusvaj fricassěe
sva sila averse
sva sila cortege
sva sila děbordement
svačiji banal, e
svadba ěpousailles
svadba mariage, m
svadba noce, f
svadbeni nuptial, a
svađa bataille
svađa brouille
svađa chicane
svađa děmelě
svađa děsordre
svađa dispute
svađa fâcherie
svađa guerre
svadja mělěe, f
svadja noise, f
svadja querelle, f
svadja rixe, f
svađati controverser
svađati se batailler
svađati se bretteler
svađati se coiffer
svađati se histoire
svadjati se quereller, vb
svadljiv acariâtre
svadljiv contrariant, e
svadljiv mauvais, a
svadljiv pointilleux, a
svadljiv tempětueux, a
svadljivac querelleur, m
svaka quiconque
svakakav de toute espěce, a
svakakav de toute sorte, a
svakako ça
svakako cas
svakako certainement
svakako coup
svakako croire
svakako dessous
svakako entre-deux
svakako ěvidemment
svakako parfaitement, adv
svake godine annuellement
svaki chacun, e
svaki chaque
svaki quiconque
svaki čas constamment
svaki čas instant
svaki dan journellement
svaki dan quotidiennement, adv
svaki drugi dan deux
svaki za sebe respectivement, adv
svakidašnji jour
svakidašnji journalier, -ere
svakidašnji ordinaire, a
svakidašnji poncif, a
svakidašnji quotidien, a
svakidašnji vulgaire, a
svako chacun, e
svako quiconque
svako mora da poštuje zakon censě, e
svakodnevni quotidien, a
svakodnevno quotidiennement, adv
svakog časa demain
svakojak divers, e
svakojako couci-couci
svakom chacun, e
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sva
- prevod za riječ: sva


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sova | sa | dva | svi | sve | va |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba