Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
absoudre osloboditi
absoudre osloboditi optužbe
absoudre razriješiti grijeha
absoudre razrješiti
accouder nalaktiti se
accouder osloniti se na laktove
adjudication aukcija
adjudication dodijela
adjudication licitacija
adjudication nadmetanje
altitude boravak na planini
altitude nadmorska visina
altitude visinska bolest
amplitude amlituda
amplitude dužina
amplitude prostranstvo
amplitude širina
amplitude veličina
applaudissement aplauz
applaudissement odobravanje
applaudissement pljesak
applaudissement pljeskanje
applaudissement pohvala
aptitude (prirodna) sklonost
aptitude dar
aptitude moć
aptitude radna sposobnost
aptitude sposobnost
aptitude vještina
attitude držanje
attitude izazovno ponašanje
attitude stav
attitude vladanje
audace drskost
audace hrabrost
audace smjelo
audace smjelost
audacieusement drsko
audacieusement hrabro
audacieux, a smeo
audible čujan
audience gledaoci
audience interes
audience nailaziti na povoljan prijem
audience naklonost
audience pažnja
audience prijem
audience publika
audience publika je tu knjigu srdačno prihvatila
audience slušaoci
audience, f sudjenje
audience suđenje
audience ugled
audience uticaj
audio- visuel audio- vizuelan
audit obračunska revizija
auditeur, trice revizor
auditeur, trice slušalac
auditeur, trice vojni sudija
audition audicija
audition preslušavanje
audition, f saslušanje
audition slušanje
badaud, e blesav
badaud, e danguba
badaud, e šmokljan
baguenauder dangubiti
baguenauder igrati se
baguenauder šaliti
baguenauder štati se
baroudeur borac
baroudeur ljubitelj
baroudeur zaljubljenik (u borbe)
baudrier opasač
baudrier remen
baudruche gotovo prozirna kožica
baudruche opna
baudruche vrlo tanka
billebaude bez rada
billebaude nejasno
billebaude zbrda-zdola
billebaude zbrka
boudcanier, ere gusar
boudcanier, ere gusarski
bouder bojkotovati
bouder duriti se
bouder istrajati
bouder izdržati
bouder ljutiti se
bouder mrštiti se
boudin crijevo
boudin čep
boudin fitilj
boudin kobasica
boudin pero
boudin rub
boudin spiralna opruga
boudin zavijutak
boudiou Bože
brifaud lakom čovijeku
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ud
- prevod za riječ: ud

Naš jezik Francuski jezik
ud membre, m
(fudbalska) lopta ballon
(istražni) sudija instruction
(pravedna/nepravedna) osuda jugě, -e
(sportski) sudija arbitre
(udarac) bičem fouet
amlituda amplitude
apelacioni sud appel
aplaudirati acclamer
arhiv (sudski) greffe
audicija audition
audio- vizuelan audio- visuel
bakarna posuda cuivre
biti budan veiller, vb
biti lud raffoler, vb
biti mudar garer
biti uznudjen palpiter, vb
blud paillardise, f
bludan lascif,-ive, a
bludan luxurieux,-euse, a
bludan obscěne, a
bludan salace, a
bludnica catin
bludnica femme folle
bludnica joie
bludnica lorette, f
bludničiti forniquer
bludnik fornicateur, -trice
bludno lubriquement, adv
bludnost impudicitě
bludnost voluptě, f
bočno okno (rudnika) aile
Božji sud judiciaire
budak batte
budak pic, m
budak piquet, m
budala couche
budala fourneau
budala jean-foutre
budala (dvorska) folle
budala na kvadrat carat
budalast cornu, e
budalaština balourdise
budalaština chanson
budalaština ěchappě, e
budalaština folie
budalaština frasque
budalaštinja bětise, f
budalaštinja idiotie, f
budalaštinja incartade, f
budalaštinja ineptie, f
budalaštinja niaiserie, f
budalaštinja sottisě, f
budalaštinja stupidite, f
budan ěveillě, -e
budan vigilant, a
budići da ětant, -e
budilnik rěveille-matin, m
budite na (telefonskoj) vezi circuit
buditi ěveiller
buditi raviver, vb
buditi rěveiller, vb
buđ chancissure
budj pěnicille, m
buđati chancir
buđenje ěveil
budjenje ravivage, m
budjenje rěveil, m
buđenje (ulice i sl) animation
budno vigilamment, adv
budno paziti faction
budnost veille, f
buduće vrijeme futur, -e
budući espěrance
budući futur, -e
budući prětendu, a
budući da attendu, e
budući da comme
budući da considěrer
budući da děs
budući da etre
budući da parce que
budući da pusque
budući da je jasno děs
budući ekonomski razvoj cheminement
budućnost aprěs-demain
budućnost avenir
budućnost demain
budućnost existence
budućnost futur, -e
budž moisissure, f
budžet aperçu
budžet cahier
budžetirati budgětiser
budžetski caměral, e
crkveno srebrno ili zlatno posuđe chapelle
čud caractere
ćud esprit
ćud fantaisie
ćud humeur
ćud tempěrament, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ud
- prevod za riječ: ud


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sud | uz | u | od | lud | ?ud | um | dud | u | un |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba