Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
vlas cheveu
brodovlasnik armateur
da se Vlasi ne dosjete gogo
dati povlastice titrer, vb
dolazak(na vlast) avenement
imati vlast ětre dans les-s
mogućnost sticanja vlasništva accession
narodna vlast gouvernement
neovlašten inhabile
neovlašteno marronner, vb
ovlašćen autorisě, e
ovlašćenje attribution
ovlašćenje autoritě
ovlašćenje licence, f
ovlašćenje mandat, m
ovlašten fondě, -e
ovlašten habiletě, -e
ovlaštenje caractere
ovlaštenje commission
ovlašteno lice mandataire, m
ovlastiti autoriser
ovlastiti commissionner
ovlastiti habiliter
ovlastiti mandater, vb
povlastica brevet
povlastica concession
povlastica distinction
povlastica franchise
povlastica immunitě
povlastica licence, f
povlastica monopole, m
povlastica octroi, m
povlastica tolěrance, f
povlastice prěrogative, f
predstavnik vlasti autoritě
preuzimanje vlasništva saisine, f
prevlast prěponděrance, f
proizvođač vlastitog pića bouilleur
samovlastan arbitraire
sjede vlasi canitie
stupanje (na vlast) avenement
sudska vlast justice
suvlasnik copropiětaire
suvlasnik indivisaire
suvlasnik propriětaire
vlasnica maitresse, f
vlasnik boss
vlasnik dětenteur, trice
vlasnik locateur,-trice, m
vlasnik maitre, m
vlasnik porteur, m
vlasnik possědant, m
vlasnik bara tavernier, m
vlasnik preduzeća patron, m
vlasnik sefa locataire, m
vlasništvo domaine
vlasništvo patrimoine, m
vlast ascendant, e
vlast attribution
vlast autoritě
vlast empire
vlast facultě
vlast gouvernement
vlast huile
vlast loi, f
vlast maitrise, f
vlast obědience, f
vlastela noblesse, f
vlastelin seigeur, m
vlastit particulier, a
zloupotreba vlasti dětournement


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| glas | vlast | vlat | klas | vas |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba