Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
clava, -ae, f. toljaga
clava, -ae, f. kijača
clavicula, -ae, f. mali ključ
flavus, -a, -um, adj. žut

Naš jezik Latinski jezik
lav leo
adv uglavnom utpote
četveroglav quadriceps, -cipitis, adj.
dvoglav biceps, -cipitis, adj.
glava caput, -itis, n.
glava stoke pecus
glavica capitulum, -i, n.
glavičast capitatus, -a, -um, adj.
glavni potissimus
glavni principalis, -e, adj.
kosa na glavi coma
lavor lebes
naplavljivanje eluvies
plav ceruleus, -a, -um, adj.
poglavlje capitulus
poplava eluvio
praznoglav leviculus
prednja gornja polovica glave sinciput, -cipitis, n.
prema glavi cranialis, -e, adj.
preplaviti redundo
preplavljivanje eluvies
preplavljivanje proluvier
preplavljujući abundans
proslavljati epulor
proslavljati sono
slava gloria
slava laus
slava venia
slavan celebrer
slavan clarus
slavan inclutus
slavan inclitus
slavan praeclarus
slavan preclarus
slaviti epulor
slaviti macto
slavlje epulo
slavni ille
slavni illa
slavni illud
troglav triceps, -cipitis, adj.
troglav trigeminus, 3, adj.
tvrdoglav pertinax
tvrdoglav pugnax
tvrdoglav tenax
tvrdoglavo pertinaciter
tvrdoglavost pertinacia
uglavnom multo
uglavnom plerumque
uglavnom plurimus
uglavnom potissimum
uglavnom precipue


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| plav | lac | av |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba