Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
anastomosis, -is, f. spoj
monasterium manastir
monasterium samostan
monasterium opatija
nasci roditi se
nascor roditi se
nasus, -us, m. nos

Naš jezik Latinski jezik
adv nadaleko i naširoko passim
čunast navicularis, -e, adj.
danas hodie
današnji hodiernus
klinast cuneiformis, -e, adj.
klinasti sphenoidalis, -e, adj.
koljenast geniculatus, -a, -um, adj.
lišiti naslijeđa exheredo
manastir abbatia
manastir monasterium
monastic mess hall refectorium
naš noster
naš nostra
naš nostrum
naša noster
naša nostra
naša nostrum
nasađen stablima arbustus
naše noster
naše nostra
naše nostrum
naselje villa
nasilan vehemens
nasilje vis
nasilno vehementer
nasilno pomaknuti commoveo
nasilno se pokretati concito
nasilno se ponašati pertraho
nasilno tresti labefacto
nasip obex, -obicis, m. i f.
nasip vallum, -i, n.
naškoditi vulnero
naslijeđe hereditas
naslijeđe relictus
naslikan pictoratus
nasljednici proles
nasljednik legatarius
naslov lemma
naslov nomen, -inis, n.
nasloviti adicio
nasloviti aggredior
nasloviti suppono
nasloviti subpono
nastavak procedo
nastavak processus, -us, m.
nastaviti cedo
nastaviti eo
nastaviti ire
nastaviti itum
nastaviti obtineo
nastaviti obtineo
nastaviti pergo
nastaviti persevero
nastaviti procedo
nastaviti progredior
nastaviti proveho
nastaviti remaneo
nastaviti remaneo
naštetiti infligo
naštetiti inflixi
naštetiti inflictum
naštetiti noceo
naštetiti vulnero
nasuprot adversus
nasuprot econtra
nasuprot immo
nasustiti dimitto
nenaslijeđen exheres
ono što može biti oponašano imitabilis
oponašati imitor
oponašati ludo
oponašati lusi
oponašati lusum
oponašati reddo
poduzeti nasilnu akciju saevio
ponašanje mores, morium
ponašati gestum
ponašati gero
ponašati tracto
ponašati se blesavo desipio
pravilo ponašanja praecepio
pravilo ponašanja precepio
pravilo ponašanja praeceptum
pravilo ponašanja preceptum
prstenast anularis, -e, adj.
što se nastavlja continuus
tkivna naslaga tunica, -ae, f.
vinograd nasađen stablima arbustum
vodenast aquosus, -a, -um, adj.
vretenast fusiformis, -e, adj.
zrnast granulosus, 3, adj.


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pas | fas | has | nag | nam | nos | na | vas |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba