Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
synagoga sinagoga

Naš jezik Latinski jezik
nag infecundus
bez nagovaranja sponte
čitati naglas recito
fizička snaga fortitudo
naginjanje prema petitus
naginjati vergo
naginjući se na dvije strane ambiguus, -a, -um, adj.
naglas govoriti dicto
nagnut clinoideus, -a, -um, adj.
nagomilati aggrego, 1.
nagost infecunditas
nagovarajući eloquens
nagovarati persequor
nagovarati persequi
nagovarati persecutus
nagovoriti adduco
nagovoriti domito
nagovoriti induco
nagovoriti persuadeo
nagovoriti persuasi
nagovoriti persuasum
nagrada praemium
nagrada premium
nagraditi diligo
nagraditi excolo
nagraditi merces
nagraditi mercedis
nagraditi remuneror
nagristi attero
nagužvati frequento
sinagoga synagoga
snaga facultas
snaga impetus
snaga ops
snaga potestas
snaga praesentia
snaga presentia
snaga praesentia
snaga presencia
snaga vis
snaga vires
snaga vox
snaga vocis
snaga za pomoći ops
snage copiae
snage copie


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| nam | na | sag |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba