Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
transversalis, -e, adj. poprečan

Naš jezik Latinski jezik
sve cunctus
sve omnis
sve totus
(+ refl) posvetiti se adstringo
neosvećen inultus
nesvet sacrilegus
osvećivanje ultio
osvećivanje ultionis
osveta talio, -onis
osvetiti exsequor
osvetiti persequor
osvetiti persequi
osvetiti persecutus
osvetiti punio
osvetiti ulciscor
osvetiti vindico
osvetiti vindico
osvetiti se infenso
osvetnik punitor
posvećenost devotio
posvetiti delego
posvetiti devoveo
posvetiti mando
posvetiti sanctifico
posvetiti nečemu insto
posvetiti se confero
posvetiti se dedico
posvetiti se inservio
posvetiti se se astringo
sve do tenus
sve zajedno universi
svečana hrana epulo
svećenik magister
svećenik monachus
svemir mundus
svemir universitas
svemir universum
svemoćan omnipotens
svemoguć omnipotens
svet beatus
svet divinus
svet pius, 3, adj.
svet sanctus
sveta misa missa
svetost sanctimonia
sveučilište universitas
sveza comissura, -ae, f.
sveza junctura, -ae, f.
sveza ligamentum, -i, n.
sveza modus
svezan conjunctus, -a, -um, adj.
svezati connexus, connecto, 3, nexui, nectum
učiniti svetim sanctifico
zbog svega toga tamen


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| svet | ove | sive |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba