Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
bovis krava
bovis bik
brevis, -e, adj. kratak
brevis, -e, adj. sažet
brevitas kratkoća
breviter kratko
cavi čuvaj se
cavi pazi
cavi izbjegavaj
cavitas, -atis, f. udubina
cavitas, -atis, f. šupljina
cervix, -icis, f. vrat
civilis građanski
civis građanin
civitas država
civitas građanstvo
civitas grad-država
clavicula, -ae, f. mali ključ
comprovincialis rođen u istoj provinciji
declivis, -e, adj. strm
declivis, -e, adj. kos
deviatio, -onis, f. otklon
devito izbjegavati
divinitus božanski utjecaj
divinitus obožavan
divinitus prema inspiraciji
divinitus nadahnuću
divinus božanski
divinus svet
divitiae bogatstva
divitiae imovine
divitie bogatstva
divitie imovine
eluvies plutanje
eluvies preplavljivanje
eluvies naplavljivanje
eluvio poplava
evito izbjegavati
evito ubiti
ex improviso odjednom
explevi ispuniti
explevi završiti
fovi brinuti
fovi biti sklon
gravis sretan
gravis težak
gravis važan
gravis ozbiljan
gravis ozbiljan
gravis žalostan
gravitas težina
gravitas ozbiljnost
gravitas uzvišenost
gravitas važnost
graviter teško
graviter ozbiljno
improvidus nepažljiv
improvidus zanemarujući
improviso neočekivano
inactivitas, -atis, f. neaktivnost
inservio biti sluga
inservio služiti
inservio posvetiti se
invicem jedan nakon drugog
invicem naizmjenično
invicem obostrano
invicem jedan drugom
invictus neosvojen
invictus nepobijeđen
invideo zavidjeti
invideo biti ljubomoran
invidia zavist
invidia ljubomora
invidia mržnja
inviso posjetiti
inviso pogledati
invisus omražen
invito pozvati
invito poslati po
invitus nespreman
invitus nevoljen
invitus protiv nečije volje
lascivio žamoriti
lascivio igrati
lascivio biti buntovnik
leviculus praznoglav
leviculus tašt
leviculus luckast
levidensis tanko
levidensis malo
levidensis slabo
levis brz
levis nevažan
levis nestalan
levis nestabilan
levis lagan
levis blag
levis trivijalan
levis slabo naoružan
levitas lakoća
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vi
- prevod za riječ: vi

Naš jezik Latinski jezik
vi vos
bilješka poslana višem sudu apostolus
biti naviknut soleo
biti viđen videor
biti višak supersum
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
božji zakon ili zapovijed fas
bradavica verruca, -ae, f.
bradavica na dojci mammila, -ae, f.
brkovi barba, -ae, f.
čudovište monstrum
cvilež querulus
cviliti queror
dati obavijest renuntio
daviti suffoco
diviti se miror
djevica virgo
domovina patria
dostaviti reddo
dostaviti vindico
dostaviti vindico
dostaviti zajedno contrado
duhovi lemures
duhovit lepidus
duhovit salsus
duhovito lepide
duhovitost sal
duhovitost salis
glasno vikanje clamor
glavica capitulum, -i, n.
glavičast capitatus, -a, -um, adj.
gnjaviti circumvenio
gnjaviti moleste
gnjaviti perturbo
gnjaviti pungo
gnjaviti pupugi
gnjaviti punctum
golijen Svirala tibia, -ae, f.
građevina aedificium
građevina edificium
građevina edificium
gravitacija nutus
hrskavica cartilago, -inis, f.
ići prvi prevenire
imati uvid conspicio
imovina possessio
imovine divitiae
imovine divitie
individualan singularis, -e, adj.
iskriviti pertorqueo
iskriviti torqueo
ispraviti corrigo
ispraviti emendo
izjaviti denuntio
izjaviti effero
izjaviti extuli
izjaviti elatum
izjaviti proloquor
izjaviti renuntio
izlijevanje vina u čast božanstava libatio
izostaviti excipio
izostaviti exstinguo, exstingui, exstinctum
izvijestiti adfero
izvijestiti affero
izvijestiti agnosco
izvijestiti nuntio
izvijestiti refero
izvijestiti renuntio
javno izjaviti profiteor
javno izjaviti protestor, protesto
koristiti riječ nepravilno abutor
kosa na glavi coma
krivi zaključci sophismata
krivica iniuria
kukavica ignavus
kupovina emptio
labaviti abefacio
labaviti labefeci
labaviti labefactum
ljestvice scalae, -arum, f.
lukovica bulbus, -i, m.
maglovito pullus
mala trgovina tabernus
mlitaviti flacceo, 2.
mrtvi inferi
mrtvi silenti
mrtvi etc
naginjući se na dvije strane ambiguus, -a, -um, adj.
najviše dumtaxat
najviše plurimus
najviši dio summa
napraviti creo
napraviti efficio
napraviti facio
napraviti fio
napraviti fieri
napraviti factus
napraviti fungor, fungi, functus
napraviti instruo
napraviti pario
napraviti perpetro
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: vi
- prevod za riječ: vi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | bi | ovi | hi | vic | mi | si | ti | v. | vir | via | vis | vid | vix |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba