Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
hal riba
hal riblji
hal umrijeti
áthalad promaknuti
cethal kit
egyetemi hallgató student
elhalad promaknuti
elhalálozik preminuti
elhalás izumiranje
elhalaszt odgoditi
elhalaszt produžiti
elhalasztás odgađanje
elhalasztás odgoda
elhalasztás produženje
elhallgat prešutjeti
elhallgat ušutjeti
elhallgat zašutjeti
előrehalad napredovati
előrehalad odmaknuti se
előrehalad preteći
felhalmoz nagomilati
felhalmoz nakupiti
felhalmoz natrpati
felhalmozódik nagomilati se
gěpěszhallgató strojar
hála hvala
hála zahvalnost
halad napredovati
haladás napredak
haladás napredovanje
háladatosság zahvalnost
haladó napredan
halál smrt
halálos samrtnički
halálos smrtan
halálos smrtni
halálos smrtonosan
halálos itělet smrtna kazna
halandóság mortalitet
halandóság smrtnost
halántěk sljepočnica
hálás zahvalan
halastó ribnjak
halastó ribogolijište
halász ribar
halászás ribarenje
halászat ribolov
halászháló ribarska mreža
halasztás odgoda
halaszthatatlan neodgodiv
hálátlan nezahvalan
haldoklik biti na umoru
halhatatlan besmrtan
halk tih
halkereskeděs ribarnica
hall čuti
hallás sluh
hallěr ovratnik
hallgat slušati
hallgat šutjeti
hallgat valakire poslušati
hallgatag mukao
hallgatag šutljiv
hallgatás muk
hallgatás slušanje
hallgatás šutnja
hallgató slušalica
hallgató slušatelj
hallgató student
hallgatódzik prisluškivati
hallótávalságon kivüli nadzvučank
hallótávolságon kivüli nadzvučan
hallucináció halucinacija
hallucinćíó halucinacija
halmaz gomila
halmaz masa
halmaz skup
halmoz gomilati
háló mreža
halogat odgoditi
halogat oduglovačiti
halogat otezati
halogatás odgađanje
hálóing spavaćica
hálókocsi spavaća kola
halom gomila
halom hrpa
hálószoba spavaća soba
halott mrtav
halott fn mrtvac
halottasház mrtvačnica
halotti posmrtni
hálózat mreža
hálózati csatlakozó utikač
hálózság vreća za spavanje
hálózsák vreća za spavanje
halpiac ribarnica
halvány blijed
halványság blagost
halványság bljedoća
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: hal
- prevod za riječ: hal

Naš jezik Mađarski jezik
haljina ruha
halucinacija ěrzěkcsalódás
halucinacija hallucináció
halucinacija hallucinćíó
inhalirati inhalál
kuhalo főzőlap
kuhalo rezsó
večernja haljina estělyi ruha


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bal | dal | fal | ha | hab | had | haj | halk | hall | has | hat | hol | val | al | al |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba