Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
agónia agonija
anonim anoniman
ceremónia ceremonija
dekolonizál dekolonizirati
diszharmónia nesklad
elektronika elektronika
elektronikus elektronski
elkülönit izoliran
elkülönit izuzeti
elkülönit odijeliti
elkülönit odvojiti
elkülönit razgraničiti
elkülönitěs odjeljivanje
elkülönitěs odvajanje
elkülönitett izdvojen
elkülönitett izoliran
eltulajdonit otuđiti
eltulajdonit posvojiti
eltulajdonit prisvojiti
harmónia harmonija
hasonió sličan
hasonióság sličnost
háziasszoni kućanica
homonima honomim
homonima istozvučnica
homonimia homonim
irónia ironija
irónikus ironičan
krónika kronika
krónikus kroničan
libanoni libanonski
libanoni nő Libanonka
linanoni fěrfi libanonac
meggyónik ispovijedati
megyónik ispovjedati se
nem hasonió nepodoban
otthoni domaći
szimfónia simfonija
szinkronizál sinkronizirati
szinkronizál uskladiti
szinonima sinonim
tulajdonit pripisivati

Naš jezik Mađarski jezik
oni ők
agonija agónia
anoniman anonim
anoniman něvtelen
anonimnost něvtelensěg
blagovaonica ebědlő
čekaonica váróterem
ceremonija ceremónia
ceremonija szetrartás
čitaonica olvasókör
čitaonica olvasóterem
dekolonizirati dekolonizál
deponirati deponál
deponirati letětbe helyez
dionica rěszvěny
dioničar rěszvěnyes
donijeti elhoz
donijeti hoz
donijeti idehoz
elektronika elektronika
funkcionirati funkcionál
funkcionirati működik
funkcionisanje járás
funkcionisati jár
gluhonijem süketněma
goniti hajt
goniti kerget
goniti sürget
goniti üldöz
goniti űz
gostionica venděglő
gostioničar venděglős
harmonija harmónia
harmonija össhang
harmonija összhang
homonim homonimia
impresionirati benyomást kelt
ironičan gúnyos
ironičan irónikus
ironija gúny
ironija irónia
izroniti felbukkan
izroniti felszinre kerül
kloniti se kerül
kolonija gyarmat
kolonizacija betelitěs
kolonizacija gyarmatositás
kroničan krónikus
kronika krónika
kupaonica fürdőszoba
mađioničar marázsló
misaoni eszmei
misaoni gondolati
nakloniti se maghajol
nakloniti se meghajol
naslonit se dől
nasloniti se támaszkodik
nezakonit törvěnytelen
odzvoniti harangoz
odzvoniti ütött a věgórája
osloniti se bizik valamiben
osloniti se támaszkodikvalamire
otkloniti elhárit
ozakoniti törvěnnyě tesz
ozakoniti törvěnyerőre emel
pokloniti ajáanděkoz
pokloniti ajánděkoz
pokloniti szentel
pokloniti pažnju figyelmet szentel
ponijeti elvisz
ponijeti magával visz
poništen ěrvěnytelenitett
poništen megsemmisitett
poništiti eltöröl
poništiti hatályatalanit
poništiti hatálytalanit
poništiti megsemmisit
ponizan alázatos
poniziti lealáz
poniziti megaláz
poniznost alázatosság
praonica mosoda
pridonijeti hozzájárul
pridonijeti közrehat
prisloniti nekitámaszt
prisloniti odatámaszt
prisloniti se nekitámaszkodik
prisloniti se odatámaszkodik
prodavaonica bolt
prodavaonica üzlet
progoniti száműz
progoniti üldöz
pronicav átható
pronicav ěles elmějű
pronicavost ěleselmějűsěg
pronicljiv ěleseszű
propovjedaonica szószěk
pseudonim álněv
radionica műhely
radionica üzem
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: oni
- prevod za riječ: oni


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ovi | o?ni | on | ona | ont | ni |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba