Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
az övě njegov
az övěkě njihov
bőven napretek
cělt těvesztett lövěs promašaj
cselszövěny spletka
cselszövěs intriga
cselszövěs spletka
cselszövěs spletkarenje
cselszövěs zavjera
diszlövěs počasna paljba
diszlövěs salva
egyenlővě tesz izjednačiti
elkövet počiniti
elkövet učiniti
ělősövěny živica
elővesz potezati
elővezet izvesti
elővezet predvoditi
erőszakot követ el zlostavljanje
felnövěs odrastanje
hibát követ el ogriješiti se
hibát követ el pogriješiti
jövedelem dohodak
jövedelem prihod
jövedelem primanje
jövedelem primitak
jövedelemadó porez na dohodak
jövedelmez donositi prihod
jövedelmez nositi
jövedelmező unosan
jövedelmezősěg unosnost
jövedemezősěg unosnost
jövendő budućnost
jövendő fn budućnost
jövevěny pridošlica
kikövez popločiti
kinövěs kvrga
kövěr debeo
kövěr gojazan
kövěrsěg debljina
kövěrsěg gojaznost
követ ambasador
követ pratiti
követ slijed
követel potraživati
követel tražiti
követel zahtijevati
követelěs potraživanje
követelměny zahtjev
követelměnyeknek megfelelő higijenski
követěs praćenje
következěs slijed
következetes dosljedno
következetesen dosljedno
következetsen dosljedno
következik slijed
következměny posljedica
következměnyes posljedica
következő idući
következő sljedeći
következtet zaključiti
következtet valamiből zaključiti
következtetěs zaključak
követő pristaša
követő sljedbenik
követője pristaša
kövezet nogostup
kövezet pločnik
kúszónövěny puzavica
lehetővě tesz omogućiti
lehetővě tesz priuštiti
löveděk metak
löveděk projektil
löveděkvastagsága kalibar
lövěs hitac
lövěs pucanje
lövěsz strijelac
lövěszárok rov
manőver manevar
megjövendöl proreći
megjövendöl proricanje
mesterlövěsz snajperist
nagykövet veleposlanik
nagykövetsěg ambasada
nagykövetsěg veleposlanstvo
növekeděs porast
növekeděs porasti
növekeděs prirast
növel množiti
novella novela
november studeni
növěny biljka
növěny-növěnyi biljni
növěnytakaró vegetacija
növěnytan botanika
növěnyvilág flora
növěnyzet vegetacija
növěs porast
növěs porasti
növěs rast
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ove
- prevod za riječ: ove

Naš jezik Mađarski jezik
ove ezek
biti povezan kapcsolatban van
dovesti elkisěr
dovesti elvezet
dovesti oda-vagy idehoz
dovesti pred što előaállit
dovesti se odaěrkezik
dovesti u red rendbehozodaszállit
dovesti u zabludu megtěveszt
govedina marhahús
govedo marha
kako se zoveš hogy hivnak
koverta boritěk
neprikosovenost sěrthetetlensěg
novela novella
povećalo nagyitó
povećanje emelěs
povećanje fokozódás
povećanje nagyobbodás
povećati felemel
povećati fokoz
povećati jókora
povećati nagyit
povećati nagyobbit
povelik jókora
povelja oklevěl
povesti elvezet
povesti magával visz
povetati kapcsolatba hoz
povetati összeköt
povez kötěs
povezanost kapcsolat
povezanost összeköttetěs
povezati se beköt
povezati se kapcsolatba lěp
povezati se összekötődik
prizivati duhove szellemeket iděz
provedba megvalósitás
provedba věgrehajtás
proveseliti se megörül
provesti eltölt
provesti keresztülvezet
provesti szórakozik
provesti tölt
provesti věghezvisz
pulover pulóver
rukovet marok
Slovenac szlověn fěrfi
Slovenija Szlověnia
slovenski szlověn mn
szlověn slovenski
szlověn fěrfi Slovenac
szlověn nő Slovenka
szlověnia Slovenija


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sve | ovi | ovo |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba