Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
arg zao
abärgern sich najediti se
abärgern sich naljutiti se
Ärge dražiti
Ärge gnjev
Ärge ljutina
Ärge ljutiti
Ärge ljutnja
Ärge neprijatnost
Ärge velika žalost
ärger dodijavati
ärger dosađivati
ärger dražiti
ärger inat
ärger kivnost
ärger ljutiti
ärger ljutiti nekoga
ärger mutiti
ärger napad ljutine
ärger napakostiti
ärger neprijatnost
ärger neprilika
ärger pakost
Ärger prkos
ärger prkositi
ärger razbjesniti
Ärger, der srdžba
ärger uznemiravati
Ärger, der zloba
ärgerlic dosadan
ärgerlic neprijatan
ärgerlic osjetljiv
ärgerlic uvredljiv
ärgerlich razdražljiv
ärgerlich srdit
ärgern dosadan
ärgern srditi
Ärgerni dosada
Ärgerni neprijatnost
Ärgerni neprilika
Ärgerni neugodnost
Ärgerni šteta
Ärgernis, das sablazan
arglos bezazlen
Argon argon
Argument, die argument
argumentieren dokazivati
argumentieren objašnjavati se
argumentieren prepirati se
argumentieren prosuditi
argumentieren raspravljati
argumentieren razuvjeriti
argumentieren ubijediti
argwöhnisch sumnjičav
Bargeld, das gotov novac
Bargeld, das gotovina
Bargeld, das novac
Bargeld, das promijeniti novac
Bargeld, das u gotovom
Jargon šatrovački jezik
Kapillargefäs kapilar
Kapillargefäs kapilaran
Kapillargefäs tanak
Lethargie letargija
Lethargie mrtvilo
Lethargie obamrlost
Lethargie pospanost
Lethargie učmalost
Margarine kraj
Margarine margarin
Margarine vještačka masnoća
Radargerä radar
Sarg lijes
Sarg mrtvački sanduk
sich ärgern srditi se
Spargel, der špargla
verärgert nezadovoljan
verärgert razljućen
wortkarg ćutljiv

Naš jezik Njemački jezik
argo Slang
argon Argon
argument Argument, die
letargija Lethargie
margarin Margarine
šargarepa Karotte
šargarepa Mohrrübe, die
špargla Spargel, der
žargon schwatzen
žargonski slangartig


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| arm | trg | Sarg | argo |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba