Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Njemački jezik
broj Größ
broj numerisch
broj rechnen
broj zähle
baza brojnog sistema Wurzel
bezbroj Menge, die
bezbrojan unberechenbar
bezbrojan ungezählt
bezbrojan unzählig
bezbrojan zahllos
binarni broj Gebiß, das
broj članova Mitgliedschaft
broj glasova Abstimmung, die
broj prisutnih Quorum
brojač Zähle
brojan dick
brojan zahlreich
brojanica Perle
brojanice Kranz, der
brojanice Rosenkranz
brojanje Aufzählun, die
brojanje glasom Abstimmung, die
brojati zähle
brojčan numerisch
brojčani numerisch
brojčani podatak Numerisch
brojčanik wähle
brojilo Messer
brojiti meinen
brojiti zähle
brojka numerisch
brojka Stelle, die
brojka zähle
brojni izraz Gesamtmenge
brojno nadmašan zahlenmäßig überlegen s
izbrojati zähle
izbrojiti meinen
jednobrojan einfach
mnogobrojan vielfälti
mnogobrojan zahlreich
nabrojan bezeichnen
nabrojati aufzähle
nabrojati nachzähle
nebrojen ungezähl
nebrojen zahllos
neprebrojen ungezähl
odbrojavati zähle
označen brojevima Paginierung
poštanski broj Postleitzahl
prebrojavanje Berechnung, die
prekobrojan einzeln
prekobrojan Statist
prenijeti broj übertrage
prost (broj) grundsätzlich
redni broj Ordinale
redni broj Ordnungszahl, die
sadržaj brojača zähle
sistem sa brojanje Zähle
slovmo-brojčani alphanumerisch
ubrojiti einrechnen
ubrojiti mitzählen
veliki broj Menge, die
veliki broj Ozean
veliki broj Regierung, die
veliki broj viele


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kroj | brod | brom | bro | boj | roj |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba