Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Akademie, die akademija
akademisch akademik
akademisch akademski
akademisch naučan
akademisch naučnik
akademisch nerealan
akademisch teoretski
akademisch univerzitetski
Blockade blokada
Blockade blokiranje
blockade blokirati
Dekade decenija
Dekade deset godina
dekadent dekadent
Dekadenz dekadencija
Dekadenz opadanje
Dekadenz propast
Kader kadar
Kader okosnica
Kader okvir
Kader ram
Kader šema
Kadett kadet
Kadett mlađi sin
Kadett pitomac
Kadmium kadmijum
Kaskade kaskada
Kaskade vodopad
Kavalkade konjička parada
Korkade kokarda
Korkade značka
Kunstakademie, die umjetnička akademija
Makadam drobljen kamen
Mitglied einer Akademie akademik
verbarrikadieren barikada
verbarrikadieren prepriječiti
Verbarrikadieren zapreka
Zikade cvrčak

Naš jezik Njemački jezik
kad sobald
kad wenn
akademija Akademie, die
akademik akademisch
akademik Mitglied einer Akademie
akademski akademisch
arkada Säulengan
barikada verbarrikadieren
barikada na putu Straßensperr
bilo kada irgendwann
blokada Blockade
blokada Blockierung
dekadencija Dekadenz
dekadent dekadent
eskadrila Schwadron
eskadron Schwadron
ikad(a) irgendwann
ikad(a) je
ikad(a) jemals
kad god wann
kada Bad, das
kada Badewanne, die
kada Pfütz
kada sobald
kada Wanne
kada wenn
kada treba rechtzeitig
kadar fähi
kadar fähig
kadar imstande
kadar Kader
kadar Personal
kadar (filmski) nehmen
kadenca Rhythmus
kadet Kadett
kadgod je
kadifa Sammet
kadifa Samt
kadionica Rauchfaß
kaditi räuchern
kadmijum Kadmium
kadrovski regelmäß
kaskada Kaskade
kaskader Double, der
kaskadna veza Tandem
kaskadni spoj Tandem
katkad manchmal
konjički eskadron Schwadron
mljekadžija Milchman
nekad irgendwann
nekada einmal
nekada frühe
nekada irgendwann
nekadašnji alt
nekadašnji ehemalig
nekadašnji irgendwann
nekadašnji vorig
nikad nie
nikada više nimmermehr
otkad seit
ponekad manchmal
ponekad selten
umjetnička akademija Kunstakademie, die
uvijek kada woher


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pad | ka | kod | rad | Bad | kada | kal | kat | jad | kap | fad | kao | sad | gad | Rad | nad |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba