Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Alternativ.... alternativni
Alternativ.... dopunski
Alternativ.... izmjenjivati se
Alternativ.... mijenjati periodično
Alternativ.... naizmjeničan
Alternativ.... naizmjenično
Alternativ.... rezervni
Alternativ.... varijanta
Alternativ.... zamjenik
alternativ.... zamjenjivati
Alternative alternativa
Alternative alternativan
Alternative naizmjeničan
Anatomie anatomija
Anatomie kostur
Anatomie seciranje
anatomisch anatomski
Bikarbonat bikarbonat
Deklination, die deklinacija
Deklination, die odbijanje
Deklination, die opadanje
Deklination, die propadanje
einatmen udahnuti
einatmen udisati
Einatmung inhalacija
Einatmung inspiracija
Einatmung nadahnuće
Einatmung udisanje
Examinator, der ispitivač
Fanatiker, der fanatik
Fanatiker, der zanesenjak
fanatisch fanatičan
Fanatismus, die fanatizam
Faszination, die čar
Granat granata
Granatapfel ljutak
Granatapfel nar
Halluzination halucinacija
Handgranate bomba
Handgranate granata
international međunarodni
Intonation intonacija
Intonation naglašavanje
knattern pucketati
Kombination kombinacija
Koordination koordinacija
Kulmination kulminacija
Magnat magnat
Magnat velikaš
Magnat veliki čovjek
Monat mjesec
Monat mjesec dana
monatlich mjesečne novine
monatlich mjesečni
monatlich svakog mjeseca
multinational multinacionalni
Nation država
Nation nacija
Nation nacionalnost
Nation narod
Nation narodnost
Nation zemlja
national državljanin
national državni
national nacionalan
national nacionalni
national narodan
national narodni
National sugrađanin
National sunarodnik
Nationalismus nacionalizam
Nationalismus rodoljublje
Nationalist nacionalist(a)
Nationalitä državljanstvo
Nationalitä nacionalna pripadnost
Nationalitä nacionalnost
Nationalitä narodnost
Natrium natrij
Natrium natrijum
Natter guja
Natter jasika
Natter trepetljika
Natter zmija otrovnica
Natur ćud
Natur karakter
Natur narav
Natur osobina
Natur priroda
Natur prirodno svojs
Natur suština
naturalisieren biolog
naturalisieren naturalizovati
naturalisieren odomaćiti se
naturalisieren prilagoditi se
naturalisieren primiti državljanstvo
Naturalisierung naturalizacija
Naturalist biolog
Naturalist naturalista
Naturalist prirodnjak
Naturalist prirodoslovac
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nat
- prevod za riječ: nat

Naš jezik Njemački jezik
nat Naht, die
alternativa Alternative
alternativan Alternative
alternativni Alternativ....
alternativni ulaz alias
alternator Wechselstromgenerator
anatomija Anatomie
anatomski anatomisch
batinati zwingen
bikarbonat Bikarbonat
denaturisani vergällt
denaturisati vergälle
dobiti natrag wiederherstellen
dokumenat Bürge
dokumenat Zeugnis, das
doznati verstehen
eksponat Anzeige, die
eksponat ausstellen
elemenat Eigenschaft, die
elemenat Element
elemenat sistema Betriebsmittel
fanatičan bigott
fanatičan fanatisch
fanatik Fanatiker, der
fanatik Zelot
fanatizam Engstirnigkeit, die
fanatizam Fanatismus, die
galvanski elemenat Batterie
granata Granat
granata Handgranate
granata Schale, die
granati se verzweigen
inat ärger
industrijski magnat Industriekapitä
izgnati außerhal
izgnati enteignen
izgnati verbannen
izračunat kalkulierte ein
izračunati berechnend
izračunati vrijeme sehr klein
izravnati beherbergen
izravnati gerade machen
izravnati glätten
izravnati sich niederlassen
izravnati stufe
izravnati versöhne
kalijum karbonat Pottasche
kriva natega Saugheber
lisnat belaubt
lisnat schichtete
lisnato tijesto Teekuchen
livnički zanat Gießere
magnat Magnat
mesnat fleischig
mesnat matschig
mesnata strana životinje Asseite
momenat vremena Zeit, die
momenat, moment Augenblick, der
nagnati zwingen
naravnati versöhne
nasapunati seife
nasapunati seifenschaum
nataći lisice Fessel, die
nataknuti durchdringen
nataknuti na ražanj spieße
natalitet Geburtenrate
natalitet Geburtenziffer
nataložen wasserartig
natapanje Befruchtung, die
natapanje Bewässerun
natapanje verschwitzen
natapati bewässer
natčovječanski übermenschlic
natčovjek Übermensc
natečen böi
natečen verschwollen
nateći Schwellen
nategnuti straffen
natezati spannen
natezati zechen
natezati se sreit
natječaj Anwendung, die
natječaj Konkurrenz
natjecanje Konkurrenz
natjecatelj Bewerber, der
natjecatelj Konkurrent
natjecati se konkurieren
natjerati besitzen
natjerati reduzieren
natjerati schraube
natjerati zwingen
natkriliti hervorstehen
natkriven hodnik Säulengan
natmuren düste
natmuren Kreuz
natmuren mürrisc
natmuren sich bewölke
natopiti befeuchten
natopiti eintunken
natopiti sättige
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nat
- prevod za riječ: nat


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| na | inat | bat | kat | nit | nar | gat | rat | nag | naht | at | Rat | sat | Tat | nas | na | nad | vat |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba