Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
aufbrausend žestok
berauschen opiti
berauschen pijanica
berauschen pijanka
Brause, die prskalica
Brause, die tuš u kupaonici
brausen brujati
brausen bučati
brausen buka
brausen grmljavina
brausen hučiti
brausen hujanje
brausen rika
brausen šumiti
Brausen tresak
brausen urlati
Brausen zavijanje
Geräusch, das štropot
Geräusch, das šum
Geräusch, das žamor
geräuschlos bešuman
Geräuschlosigkei bezvučnost
grausam bijesan
grausam divlji
grausam grozan
grausam krvav
grausam krvni
grausam krvoločan
grausam krvožedan
grausam mrtvački
grausam nečovječan
grausam nemilosrdan
grausam okrutan
grausam surov
grausam varvarski
Grausamkeit bijes
Grausamkeit divljačnost
grausig grozan
grausig jeziv
grausig sablastan
heraus van
herausfordern izazivati
herausfordern izazov
herausfordern izazvati
herausfordernd izazovan
Herausgabe redakcija
Herausgeber uvodni članak
herausnehmen vaditi
herausplatzen izbrbljati
herausplatzen izvaliti
herausputzen dotjerati se
herausputzen udesiti
Herausragen ispupčenost
herausragen izbočina
herausragen stršiti
herausragen viriti
herausspritzen grlić
herausspritzen ispusni otvor
herausspritzen kljun
herausspritzen mlaz voode
herausspritzen mlaznica
herausspritzen odvod
herausspritzen odvodna cijev
herausspritzen oluk
herausspritzen otvor
herausspritzen pisak
herausspritzen sisak
Herausspritzen zalagaonica
herausspritzen žlijeb
herausstrecken isplaziti jezik
herausstrecken isticati se
herausstrecken isturiti
herausstrecken viriti
herausstreckend izbočen
herauswinden grčiti se
herauswinden izvijati se
herauswinden previjati se
herauswinden vrpoljiti se
herausziehen izvući
herausziehen osloboditi
herausziehen vaditi
im voraus blagovremeno
im voraus na vrijeme
im voraus prethodno
im voraus prije toga
im voraus ranije
im voraus unaprijed
im voraus verurteilen unaprijed zaključiti
Krause grgeč
Krause nabran okovratnik
kräusel kovrdža
kräusel malo ulegnuće
kräusel nabirati
kräusel uvijati (kosu)
Kräusel uvojak
Kräusel volan (haljina)
kräuselt nabran
kräuselt uvijen
Kräuselun mreškanje
kräuselun mreškati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: raus
- prevod za riječ: raus


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| Laus | Maus | maus | rauh | raum | rus |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba