Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
empfängnisverhütendes Mitt antikoncipijens
empfängnisverhütendes Mitt kontraceptivno sredstvo
empfängnisverhütendes Mitt kontraceptivno, kontraceptivan
Empfängnisverhütu kontracepcija
Gerichtsverhandlung, die sudska rasprava
im Verhältni proporcionala
im Verhältni srazmjeran
Mißverhältn disproporcija
Mißverhältn nesrazmjera
Mißverhältn nesrazmjernost
sich verhalten vladati se
sich verheiraten ženiti se
unverhältnismäß nesrazmjeran
Unverheiratete neženja
verhaß gadan
verhaß grozan
verhaß mrzak
verhaß odbojan
verhaß odvratan
Verhaßthei mrskost
Verhaßthei mržnja
Verhaßthei pokuda
Verhaßthei prijekor
Verhaßthei sramota
verhaften hapsiti
verhaften uhapsiti
verhaftet zatvoren
Verhaftete, der hapšenik
Verhaftete, der uhapšenik
Verhaftung hapšenje
Verhalten, das ponašanje
Verhältnis, das odnos
Verhältnis, das omjer
Verhältnis, das proporcija
Verhältnis, das razmjer
Verhältnis, das razmjera
Verhältnis, das relacija
Verhältnis, das srazmjer
Verhältnis, das srazmjera
Verhältnis, das uzajamni odnos
Verhältnis, das veličina
verhältnismäßig razmjeran
verhältnismäßig srazmjeran
Verhältniswor prijedlog
verhandeln dogovarati
verhandeln pogađati se
verhandeln posredovati
verhandeln pregovaranje
verhandeln pregovarati
verhandeln raspraviti
verhandeln savlađivati
verhandeln voditi posao
Verhandlung pregovori
Verhandlung pretresanje
verhandlung savlađivan
Verhängni kazna
Verhängni ljudska žrtva
Verhängni osuda
verhängni osuditi
Verhängni propast
Verhängni udes
verhängnisvol fatalan
verhängnisvol koban
verhängnisvoll sudbonosan
verharmlosen potcijeniti
verharmlosen umanjiti
verhärte kaliti
verhärten kaljenje
verhätschel maza
verhauen pljesak
Verhauen udarac dlanom
verheeren harati
verheeren pustošiti
verheerende Epidemie harajuće epidemija
verhehlen tajiti
verheilen izliječiti
verheilen liječiti se
verheilend ljekovit
verheimlichen kriti
verheimlichen pretvarati se
verheimlichen simulirati
verheimlichen tajiti
verheimlichend batine
verheimlichend lemanje
Verheimlichend skrivanje
verheiratet vjenčan
Verheiratung, die udaja
Verheiratung, die ženidba
Verhelichung, die ženidba
verherrlichen hvaliti
verherrlichen oduševiti
verherrlichen prekomjerno slaviti
verherrlichen slaviti
verherrlichen uzvisiti
Verherrlichung slavljenje
verhindern nadmudriti
verhindern odvratiti
verhindern ometati
verhindern preduhitriti
verhindern preduprijediti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: verhllen
- prevod za riječ: verhllen


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| vrh |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba