Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
a a
a ali
a pak
abdicirati abdicirati
abdicirati odstupiti
abdikacija abdikácija
abdikacija odstóp
abeceda abeceda
abnormalan abnormalan
abnormalan nenormalan
abonent pretplatnik
abortirati spláviti
abortus abórtus
abortus spláv
absces apsces
absces gnojni čir
absces prišt
absolutan apsolutan
absolutan neograničen
absolutan potpun
absorbirati apsorbirati
absorbirati upiti
absorbirati usisati
abstakten apstraktan
abstinenca apstinencija
abstinenca odricanje
abstinenca suzdržljivost
abstinirati apstinirati
abstinirati suzdržavati se
abstinirati uzdržati se
absurden apsurdan
absurden besmislen
adaptacija adaptacija
adaptacija preradba
adaptacija preuređenje
adaptacija prilagodba
adaptirati adaptacija
adaptirati preraditi
adaptirati preurediti
adaptirati prilagoditi
administracija administracija
administracija činovništvo
administracija uprava
administracija upravljanje
admiral admiral
adresa naslóv
adresar adresar
adut adut
aerodrom letališče
aeronautika letálstvo
afera afera
afera nepriličnost
afera spletka
afera sukob
agencija agencija
agencija poduzeće
agent agent
agent posrednik
agent zastupnik
agentinski argentinski
agitacija agitacija
agitirati agitirati
agitirati nagovarati
agitirati promicati
agonija agonija
agonija smrtna borba
agonija umiranje
agresija agresija
agresija napad
agresivan agresivan
agresivan napadački
agresivan nasrtljiv
akademija akademija
akademski akademski
akcija akcija
akcija čin
akcija djelovanje
akcija radnja
ako če
akrobacija akrobacija
akrobat akrobat
akt akt
akt čin
akt djelo
akt spis
aktivan aktiven
aktivan dejáven
aktivirati aktivirati
aktivnost aktivnost
aktivnost djelovanje
aktivnost rad
aktovka aktovka
aktovka torba za spise
aktualan aktuálen
aktualen aktualan
aktualen sadašnji
aktualen suvremen
aktualen zbiljski
akumulator akumulátor
akumurator akumulator
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: a
- prevod za riječ: a

Naš jezik Slovenski jezik
a a
"korporacija korporacija
"Nizozemac Nizozemac
"podnesak zahtevak
"pomilovanje amnestija
"prehladiti se prehladiti se
"tjerati priganjati
abdicirati abdicirati
abdicirati odstopiti
abdikácija abdikacija
abdikacija odstop
abeceda abeceda
abnormalan abnormalan
abortirati splaviti
abórtus abortus
abortus splav
abscěs apsces
absolúten apsolutan
absolútno apsolutno
absorbirati apsorbirati
abstinirati se apstinirati
abstrákten apstraktan
absúrden apsurdan
adaptacija adaptacija
adaptacija adaptirati
administracija administracija
admiral admiral
adresar adresar
adresirati naslov
adut adut
adverb prislov
aerodrom letališče
aeronautika letalstvo
afera afera
agencija agencija
agent agent
agitacija agitacija
agitirati agitirati
agonija agonija
agresija agresija
agresivan agresivan
agresivan napadalen
akademija akademija
akademski akademski
akcija akcija
ako če
akrobacija akrobacija
akrobat akrobat
akt akt
aktiven aktivan
aktivirati aktivirati
aktivnost aktivnost
aktovka aktovka
aktualan aktualen
aktuálen aktualan
akumulátor akumulator
akumulator akumurator
akupunktura akupunktura
akustika akustika
akvamarin akvamarin
akvarel akvarel
akvarij akvarij
alarm alarm
alat orodje
album album
aleja drevored
alergičan alergičan
alergija alergija
alga alga
ali a
ali ampak
ali toda
ali vendar
alkohol alkohol
alkoholičar alkoholik
alkohólik alkoholičar
alkoholizam alkoholizam
alpinist planinec
alpinizam alpinizam
alpinizam planinarstvo
alternativan alternativen
alternativan izbiren
aluminij aluminij
amater amater
ambalaža embalaža
ambasada ambasada
ambasada veleposlaništvo
ambasador ambasador
ambasador veleposlanik
ambicija ambicija
ambiciozan ambiciozan
ambicioznost ambicioznost
ambulanta ambulanta
Američán Amerikanac
američki ameriški
Amerika Amerika
Amerikanac Američan
ameriški američki
amnestija amnestija
amnezija amnezija
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: a
- prevod za riječ: a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | za | da | i | ja | na | pa | s | sa | ta | v | u | z |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba