Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
bes bijes
bes gnjev
beseda riječ
besedilo tekst
besen bijesan
besen divlji
besneti bjesnjeti
dobeseden doslovan
gostobeseden govorljiv
nebeški nebeski
obešalnik vješalica
obešanka lokot
obešati vješati
obesek privjesak
obesiti objesiti
obesiti okačiti
obesiti se objesiti se
prebesti pregaziti

Naš jezik Slovenski jezik
besan nesprečen
beščutan brezčuten
beskarakteran neznačajen
beskonačnost neskončnost
beskoristan nekoristen
beskrajan neskončen
beskućnik brezdomec
besmislen absurden
besmislen nesmiseln
besmrtan nesmrten
besplatan brezplačen
besplatan zastonj
besplodan jalov
bespomoćan nemočen
besposlen brezdelen
besposlen brezposeln
besposlen nezaposlen
besprijekoran neoporečen
besprjekoran neoprečen
besraman brezsramen
bestidan brezsramen
bešuman brezšuman
bešuman neslišen
nebeski nebeški
obeščastiti onečastiti
obeščastiti oskruniti
obeshrabren malodušen


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bas | beg | bel | bez | pes | res | ves |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba