Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
del dio
borza dela burza rada
brezdelen besposlen
delati činiti
delati praviti
delati raditi
delati tvoriti
delati škodo oštećivati
delati napake praviti pogreške
delavec radnik
delavka radnica
delavnica radionica
delavnik radni dan
delček djelić
delegacija delegacija
delegacija izaslanstvo
delegacija zastupništvo
delegat delegat
delegat izaslanik
delegat zastupnik
delegirati delegirati
delen djelomičan
delen nepotpun
delen parcijalan
delež udio
delfin dupin
delfin pliskavica
delikatesa delikatesa
delikatesa poslastica
delikt delikt
delikt zločin
delirij buncanje
delirij bunilo
delirij delirij
delitev dijeljenje
delitev dioba
delitev podjela
deliti dijeliti
deljiv djeljiv
delnica dionica
delničar dioničar
delniška družba dioničarsko društvo
delno dijelom
delno djelimično
delno donekle
delo djelo
delo posao
delo rad
delo tvorevina
delodajelec poslodavac
delojemalec posloprimac
deloma dijelom
deloma djelomično
delovati djelovati
deloven radni
delovišče radno mjesto
delovna sila radna snaga
delovna soba radna soba
delovni čas radno vrijeme
delovno dovoljenje radna dozvola
dobrodelen dobrotvoran
dobrodelnost obrotvornost
dodeliti dodijeliti
hudodelec zlikovac
hudodelec zločinac
hudodelstvo nedjelo
hudodelstvo zločin
hudodelstvo zlodjelo
izdelati izraditi
izdelava izrada
izdelovati izrađivati
ladjedelnica brodogradilište
ladjedelništvo brodogradnja
mandelj badem
mandelj krajnik
model model
naložiti komu delo zadati kome posla
nedelja nedelja
nedelja nedjelja
neobdelan neobrađen
obdelati obraditi
obdelava obdelava
obdelava obrada
obdelovanje obrađivanje
obdelovati obrađivati
oddelek odjel
oddelek odjeljak
oddeliti odijeliti
opredeliti se opredjeliti se
pisarniško delo uredski posao
podel podao
podel podmukao
poljedelec poljodjelac
poljedelec ratar
poljedelski poljodjeski
poljedelski ratarski
poljedelstvo poljodjelstvo
poljedelstvo ratarstvo
ponedeljak ponedeljak
porazdelitev raspodjela
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: del
- prevod za riječ: del

Naš jezik Slovenski jezik
delegacija delegacija
delegacija odposlanstvo
delegat delegat
delegati odposlanec
delegirati delegirati
delikatesa delikatesa
delikt delikt
delirij delirij
izdělek artikl
model model
nedelja nedelja
obdelava obdelava
ponedeljak ponedeljak
srdela sardela


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bel | cel | ded | delo | de | dol |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba