Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
anarhija anarhija
anarhija bevlašće
anarhija bezvlađe
anarhija nered
arhipelag arhipelag
arhipelag otočje
arhitekt arhitěkt
arhitekta arhitektica
arhitetekt arhitekt
arhiv arhiv
arhiv pismohrana
arhivski arhivski
bronhij bronhij
bronhitis bronhitis
dehidrirati dehidrirati
dohiteti nadoknaditi
dohiteti stići
hiba greška
hiba mana
hiba nedostatak
hibriden hibridan
hibriden križan
hibriden miješan
hidraviličen hidraulički
hierarhičen hijerarhijski
hierarhija hijerarhija
hierarhija hijrerarhija
hierarhija stariješinstvo
higiena higijena
higienski higijenski
higienski vložek higijenski uložak
hihitati se hihotati
hijena hijena
himna himna
hinavčiti biti licemjeran
hinavčiti pretvarati se
hinavec himbenik
hinavec licemjer
hinavec podlac
hinavščina dvoličnost
hinavščina licemjerje
hinavščina podlost
hinavščina prijetvornost
hip časak
hip trenutak
hipi hipi
hipnoza hipnoza
hipoteka hipoteka
hipoteka zalog
hipoteza hipoteza
hipoteza pretpostavka
hiša kuća
hišica kućica
hišni kućni
hišni red kućni red
hišnik domar
hišnik pazikuća
histeričan histeričan
hiter brz
hiter žuran
hiteti žuriti se
hitro brzo
hitrost brzina
kakor hitro čim
kuhinja kuhinja
monarhija monarhija
ohišje kućica
omejitev hitrost ograničenje brzine
orhideja orhideja
pahijača lepeza
pasja hišica štenara
pohištvo namještaj
pohiteti požuriti
poletna hiša ljetnikovac
prehiteti preduhitriti
prehiteti preteći
prehitevanje pretjecanje
prehitevati pretjecati
prehitra vožnja prebrza vožnja
prehitra vožnja vožnja nedopuštenom brzinom
psihiater psihijatar
tahikardija tahikardija
tahikardija ubrzano lupanje srca
Tihi ocean Tihi ocean

Naš jezik Slovenski jezik
anarhija anarhija
anarhija brezbladje
arhipelag arhipelag
arhipelag otočje
arhitěkt arhitekt
arhitekt arhitetekt
arhitektica arhitekta
arhiv arhiv
arhivski arhivski
bronhij bronhij
bronhitis bronhitis
dehidrirati dehidrirati
hibridan hibriden
hidraulički hidraviličen
hidrogen vodik
higijena higiena
higijenski higienski
higijenski uložak higienski vložek
hihotati hihitati se
hijena hijena
hijerarhija hierarhija
hijerarhijski hierarhičen
hijrerarhija hierarhija
himbenik hinavec
himna himna
hipi hipi
hipnoza hipnoza
hipoteka hipoteka
hipoteza hipoteza
hir kaprica
hir muha
hirovit muhast
histeričan histeričan
hitac lučaj
hitac strel
hitan nujen
hitar uren
hitati lučati
hitnja naglica
hitnost nujnost
hitrost urnost
kuhinja kuhinja
monarhija monarhija
orhideja orhideja
preduhitriti prehiteti
psihički duševen
psihijatar psihiater
tahikardija tahikardija
Tihi ocean Tihi ocean
uhićenje aretacija
uhititi aretirati
uhititi prijeti
ushićen navdušen
ushićenost ekstaza
ushit navdušenje
vozilo hitne pomoći rešilni avto


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| h?i | hip | i | hir | ki | mi | ni | ti |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba