Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
le samo
aktualen aktualan
aktualen sadašnji
aktualen suvremen
aktualen zbiljski
aleja drevorěd
alergičan alergičan
alergija alergija
angleški engleski
Anglež Englez
artilerija artiljerija
atlet atletičar
atletičar atlět
atletika atletika
atletinja atletičarka
Avstralec Australac
balet balet
baletka balerinka
baletka baletna cipelica
banalen banalan
banalen običan
banalen otrcan
belec bijelac
beležka bilješka
beležka bilježnica
beležka notes
blažilec amortizer
blebetati brbljati
bled blijed
bledenje blijeđenje
bledenje buncanje
bledenje trabunjanje
bledica bljedoća
blekniti bubnuti
blesak bljesak
blesak sjaj
bleščati blistati
bleščati blještati
bleščati sjajiti
bleščeč blistav
bleščeč sjajan
bleščica šljokica
blesti buncati
blesti trabunjati
bleženec blaženik
boleč bolan
bolečina bol
bolehen boležljiv
boleti boljeti
bolezen bolest
bolnišnica za duševne bolezni umobolnica
bralec čitatelj
brezdelen besposlen
brisalec brisač
častihlepan častoljubljiv
častihlepen častohlepen
častihlepnost častohlepnost
častihlepnost častoljubivost
četrtleten četvrtgodišnji
četrtleten kvartalni
četrtletje kvartal
četrtletje tromesječje
civilen civilni
civilen građanski
člen članak
čutiti bolečino imati bolove
daleč daleko
daljinogled dalekozor
debelenje debljanje
dekle djevojka
delegacija delegacija
delegacija izaslanstvo
delegacija zastupništvo
delegat delegat
delegat izaslanik
delegat zastupnik
delegirati delegirati
delen djelomičan
delen nepotpun
delen parcijalan
delež udio
delodajelec poslodavac
delojemalec posloprimac
desetletje desetljeće
diagonalen dijagonalan
dlesni desni
dobrodelen dobrotvoran
dokler dok
dokler dokle
doleteti snaći
dolgoleten dugogodišnji
dosledno dosljedno
dostavljalec isporučitelj
dotlej dotada
dotlej dotle
ekvivalentan ekvivalentan
ekvivalentan istovrijedan
ekvivalentan istoznačan
eleganca elegancija
eleganca profinjenost
eleganten elegantan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: le
- prevod za riječ: le

Naš jezik Slovenski jezik
aktuálen aktualan
aleja drevored
alergičan alergičan
alergija alergija
artilerija artiljerija
atlět atletičar
atletičar atlet
atletičarka atletinja
atletika atletika
Avstralec Australijanac
balega govno
balega živalski iztrebek
balerinka baletka
balet balet
baletna cipelica baletka
beletristika leposlovje
besmislen absurden
besmislen nesmiseln
besposlen brezdelen
besposlen brezposeln
besposlen nezaposlen
bezazlen nedolžen
bezazlen neškodljiv
blažilec amortizer
bojler grelec
bolesnik bolnik
bolest bolezen
bolestan bolan
boležljiv bolehen
častohlepen častihlepen
častohlepnost častihlepnost
celer zelena
dakle in
dakle torej
dalek daljen
dalek oddaljen
daleko daleč
dalekovidan daljnoviden
dalekozor daljinogled
delegacija delegacija
delegacija odposlanstvo
delegat delegat
delegati odposlanec
delegirati delegirati
dijalekt narečje
dokle do kdaj
dokle dokler
donekle delno
dotle dotlej
duševna bolest blaznost
dvosmislen dvoumen
džepni kalendar žepni kalendar
ekvivalentan ekvivalentan
elegancija eleganca
elegantan eleganten
elektrana elektrarna
električan električan
električar električar
električni kabel električni kabel
električni osigurač električna varovalka
elektronika elektronika
elektronski elektronski
element element
Engleska Anglija
engleski angleški
Englez Anglež
epilepsija epilapsija
fleksibilan fleksibilen
fleksibilan prilagodljiv
galeb galeb
galerija galerija
glečer ledenik
gledatelj gledalec
gledati gledati
glede glede na
glede v zvezi z
gledište aspekt
gledište gledišče
gledište stališče
gležanj gleženj
goblen gobelin
golem velikanski
intelektualan intelektualen
izdělek artikl
izgled aspekt
izgled videz
izgled zunanjost
izgledati zdeti se
izleći se izvaliti se
izlet ekskurzija
izlet izlet
jasle jasli
kalendar koledar
klečati klečati
kleknuti poklekniti
klesar kamnar
kleti kleti
kleti preklinjati
kletva kletev
kletva kletvica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: le
- prevod za riječ: le


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?e | led | len | lep | let | lev | ne | e | le | e |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba