Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
mlad mlad
mladenič mladić
mladenka djevojka
mladič mladunče
mladika izdanak
mladika mladica
mladina mladež
mladoleten maloljetan
mladoletnica maloljetnica
mladoletnik maloljetnik
mladost mladost
mladosten mladenački
mladosten mladolik
mladostnik tinejdžer
pomlad proljeće
srnin ali košutin mladič lane

Naš jezik Slovenski jezik
mlad mlad
mladenački mladosten
mladenka nevesta
mladež mladina
mladić fant
mladić mladenič
mladica mladika
mlađi mlajši
mladolik mladosten
mladost mladost
mladoženja ženin
mladunče mladič


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mlaz | glad | mlak |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba