Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
brezplačen besplatan
dnevno plačilo nadnica
doplačilo doplata
doplačilo nadoplata
hrbtno plavanje leđno plivanje
izplačilo isplata
izplakniti isplahnuti
izplavati izroniti
naplavina nanos
naplaviti nanijeti
odplačati odplatiti
odplačevati otplaćivati
odplačilo otplata
ozonska plast ozonski omotač
plača plaća
plačanec plaćenik
plačati platiti
plačen plaćen
plačevanje plaćanje
plačevati plaćati
plačilo naplata
plačljiv plativ
pladenj pladanj
pladenj poslužavnik
plah bojažljiv
plah plah
plah sramežljiv
plakat plakat
plaketa plaketa
plaketa spomenica
plamen plamen
plamenica baklja
plameniti plamsati
plamteti plamsati
plamteti plamtjeti
planet planet
planika runolist
planinarstvo alpinizam
planinarstvo planinarenje
planinec alpinist
planinec planinar
planirati planirati
planiti jurnuti
planiti planuti
plantaža plantaža
plašč kaput
plašč plašt
plašen plašiti
plast naslaga
plast sloj
plastičen plastičan
plastika plastika
plat strana
platnice korice
platno platno
plavalec plivač
plavalka plivačica
plavalni obroč pojas za plivanje
plavanje plivanje
plavati plivati
plavati plutati
plavolas plavokos
plavut peraja
plaz lavina
plaža plaža
plazilec gmaz
plaziti se gmizati
plaziti se puzati
podplat đon
podplat potplat
poplava poplava
preplah panika
preplah uzbuna
preplašiti preplašiti
preplaviti preplaviti
prsno plavanje prsno plivanje
splahneti splasnuti
splav abortus
splav pobačaj
splav skela
splav splav
splaviti abortirati
splaviti pobaciti
visoka planota visoravan
vplačilo uplata
vplačtati uplatiti
vzplameneti planuti
z obeh plati s obje strane

Naš jezik Slovenski jezik
besplatan brezplačen
besplatan zastonj
doplata doplačilo
isplahnuti izplakniti
isplata izplačilo
isplativ rentabilen
isplativost rentabilnost
nadoplata doplačilo
naplata plačilo
naplatiti zaračunati
naplatiti zaradi
odplatiti odplačati
oplakivati objokovati
otplaćivati odplačevati
otplata odplačilo
plač jok
plaća plača
plaćanje plačevanje
plaćati financirati
plaćati plačevati
plaćen plačen
plaćenik plačanec
plačljiv jokav
pladanj pladenj
plah plah
plahta rjuha
plakat plakat
plakati jokati
plaketa plaketa
plamen plamen
plamen zubelj
plamsaj zubelj
plamsati plameniti
plamsati plamteti
plamtjeti plamteti
plan načrt
plan strategija
plan putovanja itinerar
planet planet
planina gora
planinar planinec
planinarenje alpinizam
planinarenje planinarstvo
planirati načrtovati
planirati nameravati
planirati planirati
plantaža plantaža
planuti planiti
planuti vzplameneti
plašiti plašen
plašiti se bati se
plašljiv bojazljiv
plašljivost bojazljivost
plašt plašč
plastičan plastičen
plastika plastika
platforma ploščad
platiti plačati
plativ plačljiv
platno platno
plav moder
plavkast modrikast
plavokos plavolas
plavozelena boja akvamarin
plaža plaža
poplava poplava
potplat podplat
preplanulost porjavelost
preplanuti porjaveti
preplašiti preplašiti
preplaviti preplaviti
pretplata naročnina
pretplatnik abonent
pretplatnik naročnik
splasnuti splahneti
spláv abortus
splav splav
spláviti abortirati
transplatacija presaditev
uplašen prestrašen
uplašiti prestrašiti
uplata vplačilo
uplatiti vplačtati


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pla? | plav | plan | pa | pila | plah | plat | plaz | tla |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba