Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Slovenski jezik
ruka dlan
ruka roka
isporuka dostava
oporuka oporoka
poruka sporočilo
preporuka priporočilo
preporuka referenca
promidžbena poruka oglaševanje
rukav rokav
rukavica rokavica
struka specialnost
struka stroka


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| buka | kuka | raka | rupa | muka | luka | reka | roka | rukav | rua | ruda | ruta |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba