Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
smer pravac
smer smjer
enosmeren jednosmeran
enosmeren jednosmjeran
enosmerna cesta jednosmerna cesta
enosmerna cesta jednosmjerna cesta
enosmerna vozovnica jednosmjerna vozna karta
smerni kazalec žmigavac
usmeriti usmjeriti
usmerjati upravljati
v nasprotni smeri u suprotnom smjeru

Naš jezik Slovenski jezik
jednosmeran enosmeren
jednosmerna cesta enosmerna cesta


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| smjer | sme? | smeh |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba