Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
doživeti nesrečo stradati
igrati igre na srečo kockati se
imeti srečo imati sreće
mestno središče gradsko središte
neposredan direktan
neposredan izravan
neposredan neposredan
neposredno direktno
neposredno izravno
neposredno neposredno
nesreča nesreća
nesrečen nesretan
onesrečiti ojaditi
onesrečiti unesrećiti
osrednji središnji
osredotočiti se usredotočiti se
ponesrečenec unesrećenik
ponesrečenec unesrećnik
posreden indirektan
posreden neizravan
posreden posredan
posrednik posrednik
posredovanje intervencija
posredovanje posredovanje
posredovati posredovati
posredovati proslijediti
prometna nesreča udes
srebrn srebrn
srebrnina srebrnina
srebrnina srebro
srebro srebro
sreča sreća
srečanje susret
srečati sresti
srečati susresti
srečen sretan
srečka srećka
srečnež sretnik
srečno pot sretan put
sreda srijeda
sredi posred
sredi usred
sredina sredina
središče centar
središče središte
srednja škola srednja škola
srednja šola srednja škola
srednji srednji
srednji razred srednja klasa
srednji spol srednji rod
srednji vek srednji vijek
srednjoeveški srednjovjekovni
sredobežen centrifugalni
Sredozemlje Mediteran
Sredozemlje Sredozemlje
sredozemski mediteranski
sredozemski sredozemni
Sredozemsko morje Sredozemno more
sredstvo sredstvo
živo srebro živa

Naš jezik Slovenski jezik
gradsko središte mestno središče
imati sreće imeti srečo
neposredan neposredan
neposredno neposredno
nesreća nesreča
nesređen kaotičen
nesređen neurejen
nesretan nesrečen
osrednji povprečen
posred sredi
posredan posreden
posrednik agent
posrednik posrednik
posredovanje posredovanje
posredovati posredovati
presresti prestreči
srebrn srebrn
srebrnina srebrnina
srebro srebrnina
srebro srebro
sreća sreča
srećka srečka
sredina okolje
sredina sredina
središnji osrednji
središte center
središte središče
srediti opraviti
srediti urediti
srediti se urediti si življenje
srednja klasa srednji razred
srednja škola srednja škola
srednja škola srednja šola
srednji srednji
srednji rod srednji spol
srednji vijek srednji vek
srednjovjekovni srednjoeveški
Sredozemlje Sredozemlje
sredozemni sredozemski
Sredozemno more Sredozemsko morje
sredstva za pranje čistilo
sredstvo sredstvo
sredstvo za pranje posuđa detergent
sredstvo za umrtvljenje anestetik
sresti srečati
sretan srečen
sretan put srečno pot
sretnik srečnež
susresti srečati
susret srečanje
susretljiv ustrežljiv
unesrećenik ponesrečenec
unesrećiti onesrečiti
unesrećnik ponesrečenec
usred sredi
usredotočiti se koncentrirati se
usredotočiti se osredotočiti se
ususret naproti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sr | srce | srd | sve |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba